Pierwsze kontenery wyjechały z PSZOK-u w Dygowie

Pierwsze kontenery wyjechały z PSZOK-u w Dygowie

Z terenu PSZOK w Dygowie Zieleń Miejska z Kołobrzegu odebrała w dniu dzisiejszym pierwsze kontenery z odpadami. Od czasu otwarcia punktu w dniu  8 października zostały zapełnione tylko dwa kontenery z odpadami budowlanymi zmieszanymi i jeden z wielkogabarytami.


Drukuj