Image

 

 

 

 

 

Podsumowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Dygowo

 • „Fundamenty” w Dygowie niebawem przejdą do historii. 6 ofert na budowę nowego obiektu

  Gmina Dygowo po raz pierwszy prowadziła postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem platformy internetowej miniPortal Urzędu Zamówień Publicznych. Do ogłoszonego przetargu pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie”. Zgłosiło się sześciu oferentów , w tym jedno konsorcjum czterech firm. Najniższą ofertę w kwocie 7 300 000 złotych  złożył Sebastian Iwicki ,Usługi Remontowo Budowlane z Bardów. Komisja przetargowa Urzędu Gminy w Dygowie po sprawdzeniu ofert ogłosi wyniki.

 • Budowa świetlicy w Skoczowie – ruszyła procedura przetargowa

  Gmina Dygowo ogłosiła przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w Skoczowie. 17 stycznia nastąpi otwarcie ofert. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego. Umowa została podpisana przez Gminę Dygowo 27 września 2018 roku. Obiekt zostanie wybudowany na działce zlokalizowanej pomiędzy drogą powiatową a gminną na wysokości zatoki autobusowej. Powierzchnia zabudowy świetlicy to 176,33 m2. Koniec inwestycji zaplanowany jest na 31 sierpnia 2019 roku.
  Pełna nazwa projektu z którego pochodzi dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalną" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich".

 • Dwóch oferentów w przetargu na odbiór odpadów z terenu gminy Dygowo

  Zieleń Miejska z Kołobrzegu i firma ATF z Chojnicy koło Mirosławca  złożyły oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dygowo. Niższą kwotę tj. 4 985 258,40, złożyło przedsiębiorstwo ATF. Wartość ta mieści się w środkach jakie Gmina Dygowo przeznaczyła na to zadanie. Zieleń Miejska złożyła ofertę o ponad dwa miliony złotych większą tj. 7 185 200,55 złotych.

  Ostateczne wyniki poznamy po zakończeniu prac komisji przetargowej , co nastąpi w następnym tygodniu. Wybrany operator rozpocznie działalność od 1 lipca.

 • Jeden oferent ,wyższe stawki jednostkowe w przetargu na odbiór odpadów komunalnych

  Gmina Dygowo ogłosiła przetarg na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dygowo”. W dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym.

  W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu. Ceny jednostkowe za odbiór i transport tony odpadów są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Trwa weryfikacja złożonej oferty.

 • Jedna ,niepełna oferta na odbiór odpadów z terenu gminy Dygowo w 2020 roku

  Końcówka roku to czas na wybór operatora odbierającego odpady komunalne z terenu gminy w 2020 roku. Gmina Dygowo ogłosiła przetarg na to zadanie. Wpłynęła tylko jedna oferta z Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu. Oferent złożył ofertę na trzy z czterech zadań częściowych wyłączając zadanie częściowe nr 1 obejmujące odbiór odpadów z PSZOK-u. Gmina przeprowadzi kolejne postępowanie przetargowe tylko w tym zakresie.

  Kwota oferty Zieleni Miejskiej z Kołobrzegu na trzy zadania częściowe mieści się w kwocie zabezpieczonej przez gminę t.j. 1.020.000,00 złotych.  Jednakże jak będzie wyglądał łączny przewidywany koszt odbioru odpadów w 2020 roku przekonamy się po przetargu na pozostały zakres. Tu warto przypomnieć ,że wartości do podawane w przetargu przez oferenta są wyliczone na postawie danych ze specyfikacji obejmujących ilości wszystkich frakcji odebranych w 2018 roku. Ostateczna kwota za odbiór odpadów w 2020 roku będzie kształtowana na podstawie rzeczywistych ilości odebranych przez operatora po stawkach jednostkowych , które również wyszczególnione są w ofercie.

  Mówiąc o stawkach jednostkowych trzeba zwrócić uwagę na dwie frakcje. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pozostałe po segregacji oferent wycenił jednostkowo o 55 procent więcej niż w poprzednim roku  a odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) aż o 118 procent więcej!

  Nie jest to dobra prognoza na przyszłość w kwestii opłat za odpady.

 • Kolejne wysokie kwoty ofert w przetargach Gminy Dygowo

  15 września odbył się drugi przetarg ma budowę remizy i placu pokoleń w Dygowie. Tym razem przedmiot zamówienia składał się z dwóch części. Wpłynęły tylko dwie oferty.  Na 1 część tj. budowę remizy wpłynęły dwie oferty  na kwoty  8 790 000 zł i 9 930 000 zł (konsorcjum firm) ,kwota Gminy Dygowo 6 600 000 zł . Na 2 część tj. budowę placu pokoleń wpłynęła jedna oferta konsorcjum firm na kwotę 4 500 000 zł ,kwota Gminy Dygowo 2 100 000 zł.

   W przetargu na budowę hali gimnastycznej w Czernienie wpłynęły trzy oferty. Najniższa  oferta to kwota 6 695 283 zł, kolejne oferty to wartości 8 300 000 zł i 9 780 777 zł (konsorcjum) ,kwota Gminy Dygowo 3 940 000 zł.

  W każdym z przypadków wartości ofert znacznie  przewyższają kwoty jakie Gmina Dygowo może przeznaczyć na przedmiotowe zadania.

   

 • Otwarcie ofert na budowę świetlicy w Kłopotowie

  W dniu dzisiejszym pięć podmiotów oferty złożyło  na budowę świetlicy wiejskiej w Kłopotowie. Gmina Dygowo zamierza przeznaczyć na to zadanie 970 000 złotych. Najniższą ofertę w kwocie 943 000 złotych złożyło konsorcjum firm z Kołobrzegu. Szczegóły tutaj.

  Kto ostatecznie wygrał przetarg dowiemy się po zakończeniu prac komisji przetargowej.

 • Przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie. II przetarg ,6 ofert

  W drugim przetargu wpłynęło do urzędu gminy sześć ofert na wykonanie przebudowy ulicy Diamentowej w Dygowie. Wartość trzech ofert mieściła się w kwocie 2.000.000 złotych, które Gmina Dygowo przeznaczyła na to zadanie. Najniższą kwotę – 1.877.035,00 złotych i 84 miesiące gwarancji -zaoferowała firma ze Szczecina. Komisja przetargowa oceni oferty pod względem formalnym i zgodnie z kryteriami specyfikacji dokona wyboru wykonawcy.

  Gmina Dygowo otrzymała dofinansowanie na to zadanie w kwocie 949 520,08 złotych.

 • Przetarg na budowę placu pokoleń i remizy w Dygowie. Wójt: „zostaliśmy sprowadzeni na ziemię” (PODCAST)

  10 sierpnia otwarte zostały oferty przetargu publicznego na budowę tzw. placu pokoleń i remizy OSP w Dygowie. Wpłynęła tylko jedna oferta i to znacznie przewyższająca kwotę , którą przeznaczyła na to zadanie Gmina Dygowo. Wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk ,odnosząc się do zaistniałej sytuacji powiedział między innymi: Wyniki postepowań przetargowych jasno nam sygnalizują, że z naszego punktu widzenia nie dzieje się dobrze na rynku zamówień publicznych  dlatego że kwoty które jeszcze niedawno   wydawały się kwotami bezpiecznymi czy też takimi gdzie  nie było absolutnie  żadnego ryzyka , żadnego niebezpieczeństwa ,że daną inwestycję nie uda się zrobić  dzisiaj brutalnie zostaliśmy sprowadzeni na ziemię i dzisiaj jest już bardzo duże ryzyko ,że część z inwestycji ,które zostały zaplanowane być może nie będzie zrealizowana.

  W podcaście poniżej Wójt Gminy Dygowo omówił najbliższe plany inwestycyjne związane z wymienioną już wyżej budową placu pokoleń i remizy , budową sali gimnastycznej w Czerninie oraz przedstawił sytuację związaną z realizowanymi inwestycjami tj. budową domu kultury i  budowy inkubatora przedsiębiorczości.

 • Siedmiu oferentów w przetargu na budowę świetlicy we Włościborzu

  W dniu dzisiejszym,  komisja przetargowa Urzędu Gminy w Dygowie otworzyła oferty na budowę świetlicy i siłowni zewnętrznej we Włościborzu. Wśród siedmiu ofert ,dwie mieściły  się w kwocie jaką Gmin Dygowo zamierza przeznaczyć na inwestycję ,tj. 800 000 złotych.

  Najniższą ofertę – 689 000 złotych ,złożyła firma z Świdwina, kolejną – 794 897 złotych, firma ze Szczecina. O wyborze oferenta zdecyduje komisja przetargowa po sprawdzeniu wszystkich ofert pod względem formalno-prawnym.

  Świetlica we Włościborzu będzie bliźniaczym obiektem istniejącej świetlicy w Skoczowie.

  W artykule wykorzystano fragment dokumentacji projektowej firmy SEPBA ,Tadeusz Dyrla