Wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej

W dniu 22 sierpnia dzieci ze świetlicy we Wrzosowie i Piotrowicach odwiedziły Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku. Uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć odnawialne źródła energii, wody oraz ekosystemy wodne, salę akwarystyczną, leśną, łąkową. Poprzez zmysły, doświadczenia oraz praktyczne działania poznawały świat. Zdobyły wiele interesujących wiadomości z zakresu fizyki i przyrody, życia zwierząt i roślin. W salach leśnych dzieci mogły rozpoznać poszczególne piętra lasu oraz żyjące w nich różne gatunki roślin i zwierząt. Rozpoznawali również odgłosy i tropy zwierząt. W sali akwarystycznej zobaczyli różne gatunki ryb żyjące w jeziorach i rzekach występujących w naszym regionie a także wiele gatunków chronionych w Polsce m.in.: jesiotra, amura białego czy kiełbia białopłetwego. W Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii poprzez doświadczenia i zabawę poznali w jaki sposób różne rodzaje energii odnawialnej zamieniane są na prąd i jak on może być wykorzystywany. W sali wodnej mieli okazję zobaczyć „lewitujący kran”, „wir wodny”, jak powstaje siła odśrodkowa, fale i tęcza. Najwięcej radości sprawił pobyt w „ogrodzie wodnym” gdzie poprzez zabawę mogli sprawdzić wcześniej zdobytą wiedzę. Celem wizyty było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci.

Materiały: Gmina Dygowo