Strefa bezpieczeństwa wokół zabytku w Dygowie zwiększyła się

Strefa bezpieczeństwa wokół zabytku w Dygowie zwiększyła się

Gmina Dygowo podjęła decyzję o przesunięciu o kolejne metry ogrodzenia okalającego dawny dom kultury przy skrzyżowaniu ulicy Kołobrzeskiej i Głównej. Tym samym zwiększyła się powierzchnia strefy bezpieczeństwa wokół obiektu. Prace wykonano ze względu na to ,że stan techniczny budynku pogarsza się i grozi zawaleniem. Od 2010 roku budowla jest zabytkiem wpisanym w rejestr Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie i póki co tak pozostaje.  Budynku nie można rozebrać.

Działania Gminy Dygowo od 2015 roku zmierzające do wykreślenia obiektu z rejestru WKZ nie przyniosły efektu. Wojewódzkiego konserwatora nie przekonały nawet argumenty związane z planowaną budową ronda Dygowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163. Trzykrotnie decyzję odmowną konserwatora  podtrzymał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Wcześniejsze artykuły:

Dawna gospoda w Dygowie pozostaje zabytkiem

Wójt i radni Gminy Dygowo debatowali nad przyszłością zabytku i...


Drukuj