Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

5 października Gmina Dygowo podpisała umowę na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 887504Z Czernin- Bardy Etap I- odcinek 0,00 km - 0,830 km” Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu konstrukcji drogi o szerokości 3,75 m z płyt drogowych żelbetowych wraz z istniejącymi zjazdami i poboczem gruntowym.  Długość przebudowywanej drogi , począwszy od cmentarza komunalnego w Czerninie wynosi 830 m. Wartość zadania to kwota 1.116.000,00 zł brutto. Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Drogowo- Mostowo- Transportowych  Jan Kruszewski z Redlina koło Białogardu. Roboty potrwają do 29 listopada 2022 roku.

Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony gruntów rolnych w wysokości 53,85% kosztów inwestycji.