Ruszają roboty drogowe na drodze gminnej Czernin -Bardy

Ruszają roboty drogowe na drodze gminnej Czernin -Bardy

5 października Gmina Dygowo podpisała umowę na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 887504Z Czernin- Bardy Etap I- odcinek 0,00 km - 0,830 km” Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu konstrukcji drogi o szerokości 3,75 m z płyt drogowych żelbetowych wraz z istniejącymi zjazdami i poboczem gruntowym.  Długość przebudowywanej drogi , począwszy od cmentarza komunalnego w Czerninie wynosi 830 m. Wartość zadania to kwota 1.116.000,00 zł brutto. Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Drogowo- Mostowo- Transportowych  Jan Kruszewski z Redlina koło Białogardu. Roboty potrwają do 29 listopada 2022 roku.

Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony gruntów rolnych w wysokości 53,85% kosztów inwestycji.

 


Drukuj