Statystyka 2020 działań ratowniczych jednostek OSP Gminy Dygowo

Statystyka 2020 działań ratowniczych jednostek OSP Gminy Dygowo

W minionym roku,  wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Dygowo brały łącznie udział w 153 różnego rodzaju akcjach  na terenie gminy jak i poza nią.  Dwie jednostki: OSP Dygowo i OSP Wrzosowo działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG).

Tabela poniżej przedstawia udział gminnych jednostek OSP w działaniach operacyjnych w roku 2020.


Drukuj