• 10 lat probostwa ks. Piotra Niedźwiadka w Dygowie (wywiad)

  19 września Proboszcz Parafii Dygowo - ks. dziekan Piotr Niedźwiadek ,obchodził 10-lecie objęcia probostwa w Dygowie. Obowiązki duszpasterza i administratora parafii ks. Piotr wypełnia zgodnie z zasadą: Tak mnie nauczono ,że trzeba wypełniać swoje obowiązki i zawsze przed Bogiem, Kościołem i historią trzeba za nie odpowiadać.

  Proboszcz podkreśla nieocenione wsparcie grup duszpasterskich parafii ,wśród których szczególnie modlitwy Wspólnota Żywego Różańca przynoszą żywe efekty. Jak twierdzi: Nie ma nigdy modlitwy nie wysłuchanej.

  Więcej dowiemy się z wywiadu z ks. Proboszczem, w którym podsumował dekadę posługi duszpasterskiej w Dygowie.

 • 10-lecie zespołu ludowego „Dąbrówka” z Dębogardu

  W Gminnym Ośrodku Kultury w Dygowie Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dąbrówka” świętował 10 –lecie działalności artystycznej.  Od ponad dekady zespół występuje podczas różnych wydarzeń na terenie  gminy Dygowo  ,powiatu kołobrzeskiego  i województwa zachodniopomorskiego. „Dąbrówka” jest laureatem wielu konkursów i przeglądów  scenicznych zespołów ludowych. Zespół aktualnie stanowi 12 osób. Kierownikiem muzycznym jest Ludwik Pasternak, a kierownikiem organizacyjnym zespołu ,Ewa Madej.

  Podziękowania za wkład w rozwój kultury lokalnej oraz życzenia złożył zespołowi Grzegorz Starczyk -wójt Gminy Dygowo oraz Jerzy Leszczyński -przewodniczący Rady Gminy Dygowo. Życzenia składali również zaproszeni goście: Anna Bańkowska –członkini zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,  Jacek Kuś -wicestarosta Powiatu Kołobrzeskiego, Artur Wasiewski - wiceprzewodniczący rady Powiatu Kołobrzeg oraz Robert Jaruzel - radny Powiatu Kołobrzeg, Katarzyna Iwanejko- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury ,przedstawiciele zespołów „Biadule” z Rymania , Grupy Regionalnej „Michalczowa” , Dygowianie , oraz sympatycy „Dąbrówki”.

  Po ciepłych słowach i życzeniach kierowanych  do zespołu „Dąbrówka”, jubilaci wystąpili z repertuarem muzycznym przygotowanym specjalnie na tę okazję.

  Zobacz również:

  5 lat działalności Zespołu Śpiewaczego Dąbrówka

  "Koperek" hitem w na festiwalu Kamieniu Pomorskim

 • 10. Bal Seniorów z Gminy Dygowo

  Już dziesiąty raz Gmina Dygowo- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom  Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki ,,Senior’’, zorganizowały Bal Seniora. Inicjatywa zapoczątkowana w 2010 roku przez prezesa stowarzyszenia „Senior” Antoniego Bernatowicza  i ówczesnego wójta Gminy Dygowo Marka Zawadzkiego ma się bardzo dobrze i cieszy nie słabnącym zainteresowaniem. Zapisy na to wydarzenie rozpoczynają się i kończą  się w dniu , w którym się rozpoczęły.

  Formuła tej imprezy została od ubiegłego roku wzbogacona o grupowy taniec seniorów. W 2018 roku bal rozpoczął polonez a w tym roku walc. Walca, króla tańców salonowych , mimo ogromnej tremy dziewięć par seniorów na czele których stał wójt Grzegorz Starczyk i kierowniczka GOPS-u Wioleta Dzwolak,  wykonano z wielką atencją i gracją jednocześnie.  O przygotowanie choreograficzne zadbał w tym roku Zbigniew Kozak.

  Zapraszam do obejrzenia fotogalerii  jak również materiału wideo gdyż materiał wzajemnie się uzupełnia.

 • 45-lecie Koła Łowieckiego „Świt” Kołobrzeg

  W dniu 22 września 2022 r odbyła się uroczystość  z okazji 45-lecia Koła Łowieckiego „Świt” Kołobrzeg. Podczas jubileuszu prezes Koła -Łukasz Kneblewski przedstawił  historię kołobrzeskiej organizacji łowieckiej , następnie nadane zostały odznaczenia wyróżniającym się członkom Koła. Najwyższym odznaczeniem w Polskim Związku Łowieckim – Honorowy Żeton Zasługi –ZŁOM, uhonorowany został Zbigniew Zawadzki, a Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczono Zygmunta Adaszewskiego. Obaj Panowie są mieszkańcami gminy Dygowo. Młodzi adepci sztuki łowieckiej złożyli uroczyste ślubowanie i odebrali akty potwierdzające to wydarzenie z rąk członka Naczelnej Rady Łowieckiej - Jana Jaszczyka. Wśród gości obecni byli między innymi  Wójt Gminy Dygowo - Grzegorz Starczyk i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościno - Robert Fijałkowski

  Koło „Świt” prowadzi gospodarkę łowiecką w obwodach łowieckich znajdujących się w większości na terenie gminy Dygowo.  „Świt” działa prężnie w gminie Dygowo nie tylko na niwie łowieckiej. Współpraca z samorządem gminy realizowana jest  na wielu płaszczyznach. Koło aktywnie uczestniczy corocznie w dożynkach gminnych , na których wystawia stoisko promujące wyroby z dziczyzny, wspiera w przeróżny sposób okoliczne sołectwa, koła gospodyń wiejskich ,szkoły i przedszkola. Dzięki otwartości zarządu Koła na lokalną społeczność, bardzo dobrze układają się również stosunki z miejscowymi rolnikami.

 • 50 lat DPS-u we Włościborzu. Początek historii

  We wrześniu tego roku Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu obchodzi 50-lecie swojej działalności.  Idea powstania domu narodziła się pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Ówczesna władza  postanowiła wybudować Dom Zbowidowca (ZBoWiD)*– ośrodek opieki dla byłych żołnierzy walczących w okresie II wojny światowej ,więźniów obozów hitlerowskich i  członków różnych ugrupowań komunistycznych oraz ich rodzin. Poszukiwano odpowiedniego obiektu. Bydgoskie Przedsiębiorstwo Fotochemiczne , które posiadało  w pałacu we Włościborzu ośrodek kolonijny wykorzystywany tylko dwa miesiące w roku, zgłosiło akces przekazania kompleksu na ten szczytny cel.

  Budowa rozpoczęła się w  sierpniu 1968 roku.  Była oczkiem w głowie I sekretarza KW PZPR w Koszalinie  - Stanisława Kujdy**, miała absolutny priorytet.  Towarzysz Kujda, jak się wówczas zwracano  ,odwiedzał budowę bardzo często, nawet w sobotę i niedzielę. Czuwał , aby  miała ciągłe zaopatrzenie w materiały budowlane, których w tamtych czasach nagminnie brakowało oraz ludzi i niebędny sprzęt.

  Dom Zbowidowca  budował Kołobrzeski Kombinat Budowlany , którego główną siłą roboczą byli uczniowie szkół budowlanych z całego województwa koszalińskiego. Uczniowie pracowali w czynie społecznym pod nadzorem kierownika budowy –Ziemby i majstra – Wyrzykowskiego. Hotel robotniczy zorganizowano w pałacyku, który miał odpowiednie zaplecze po ośrodku kolonijnym.

   Dom Zbowidowca we Włościborzu rozpoczął swoją działalność we wrześniu 1969 roku. Otwarcie obiektu miał wyjątkowo uroczysty charakter.  Władze miały czym się pochwalić. pierwszy w PRL-u Dom Zbowidowca, wybudowany w zaledwie rok zapewniał lokum stu weteranom. Była trybuna honorowa, notable partyjni, poczty sztandarowe , godło i hasło: „Wczoraj walką , dziś pracą pomnażamy siły ludowej Ojczyzny”. Był to obiekt nowoczesny i komfortowy, posiadał pełne zaplecze socjalne. Pokoje były jedno i dwuosobowe. Były również gabinety lekarskie. Lekarz na początku dojeżdżał ,ale później został zatrudniony na stałe. Nie było kaplicy, ale był kościółek w Kłopotowie, do którego autobus zakładowy dowoził chętnych.  Raz w tygodniu organizowane były wyjazdy do Kołobrzegu na zakupy i wycieczki.

  Pierwszym dyrektorem, jeszcze w czasie budowy ,był Eugeniusz Sikorski. Przed rozpoczęciem działalności placówki zginął jednak w wypadku. Zastąpił go Tadeusz Sosnowski, delegowany ze Słupska. To on organizował funkcjonowanie placówki i przyjmowanie pierwszych podopiecznych wśród których byli również żołnierze ,którzy walczyli o Kołobrzeg.

  Taki był początek Domu Pomocy Społecznej przedstawiony w telegraficznym skrócie dzięki wspomnieniom Pana Zygmunta Fudali ( na zdjęciu) – mieszkańca Włościborza ,który był świadkiem budowy i jednocześnie jednym z pierwszych pracowników dzisiejszego Domu Pomocy Społecznej. Mając 22 lata przyszedł do pracy we Włościborzu z Instytutu Sadownictwa z Dworku. Zajmował się intendenturą i zasobami magazynowymi. Ciekawostką , którą przekazał Pan Zygmunt jest to, że w fundamencie przed głównym wejściem do budynku zabetonowana jest kapsuła czasu. Umieszczono w niej kartę z nazwiskami kierownictwa budowy i pierwszych pracowników domu.

  Poniżej zamieszczam kilka fotografii z kroniki DPS-u oraz zdjęcie z naniesioną za pomocą fotomontażu tablicą pamiątkową , która znajdowała się kiedyś przed wejściem do budynku.

  *Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) zrzeszał część byłych żołnierzy z regularnych polskich formacji wojskowych, organizacji zbrojnych walczących o niepodległość Polski w okresie przed 11 listopada 1918, organizacji konspiracyjnych walczących w okresie II wojny światowej, więźniów obozów hitlerowskich, żołnierzy Wojska Polskiego oraz członków różnych ugrupowań komunistycznych, funkcjonariuszy UB i MO. ZBoWiD zrzeszał także wdowy i sieroty, będące członkami rodzin pomordowanych lub poległych obywateli polskich. Do ZBoWiD nie przyjmowano wielu kombatantów, głównie z powodów politycznych, m.in. części żołnierzy Armii Krajowej. Miało to miejsce zwłaszcza do 1956, w okresie największego nasilenia stalinizmu w powojennej Polsce. W 1990 ZBoWiD przekształcono w Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

  **Stanisław Kujda (1915-2004) pełnił funkcję I sekretarza KW PZPR w Koszalinie od grudnia 1968 do października 1972. Związany z organizacją kombatancką ZBoWiD. 

 • 50 lat pożycia małżeńskiego pary z Czernina

  Państwo Barbara i Marian Kucharscy z Czernina obchodzili jubileusz pięćdziesięciolecia  pożycia małżeńskiego. Z tej okazji  w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie dostojni jubilaci zostali odznaczeni  medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” ,przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość odbyła się w gronie licznie przybyłej rodziny.  List okolicznościowy odczytała kierowniczka  USC Ewa Kowalczyk a odznaczenia  w imieniu prezydenta wręczył Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk . Tradycyjnie Złota Para otrzymała z rąk wójta okolicznościowe dyplomy, kwiaty i upominek.

  Szacownym Jubilatom życzymy kolejnych wspólnych lat pożycia w zdrowiu i szczęściu.

 • 50 lat razem. Złote Gody świętuje para z Dygowa

  Państwo Alicja i Leszek Żuchowscy z Dygowa świętowali jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie miała miejsce uroczystość wręczenia Złotej Parze medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Dekoracji dostojnych jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej, dokonał wójt Grzegorz Starczyk. Kierowniczka USC Ewa Kowalczyk odczytała tekst okolicznościowy. Po oficjalnej ceremonii wójt złożył jubilatom życzenia oraz wręczył kwiaty i upominek.

  Szacownym Jubilatom życzymy kolejnych wspólnych lat pożycia w zdrowiu i szczęściu.

 • 75 lat OSP Stojkowo

  W 1946 roku zapisane zostały pierwsze karty historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojkowie. Jednostkę założyli: Józef Adamczyk , Józef Liczner i Władysław Markiewicz, ziemię pod remizę przekazał Stanisław Jankowski, a wybudował ją Wincenty Nowakowski. Od tamtego czasu OSP w Stojkowie działa nieprzerwanie, choć w latach osiemdziesiątych była próba rozwiązania tej organizacji. Mieszkańcy , na czele z Władysławem Fijołem dali skuteczny opór tym działaniom.

  OSP wraz z mieszkańcami Stojkowa stanowią swego rodzaju monolit. Każda rodzina w miejscowości miała lub ma udział w funkcjonowaniu jednostki. Widać to przy okazji różnych wydarzeń w Stojkowie lub na terenie gminy. OSP , Koło Gospodyń Wiejskich i sołectwo łączą działania , co daje wymierne efekty, np. udział  najmłodszych pokoleń w tych grupach. Jak nigdzie w gminie widać dzieci i młodzież działaniach społecznych na rzecz Stojkowa. Zaszczepiony duch społecznikostwa w dzisiejszych czasach jest na wagę złota i z całą pewnością  będzie paliwem do dalszej działalności OSP Stojkowo.

  10 lipca połączone wspomnianych grup społecznych zorganizowały obchody 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojkowie. Przy budynku remizy i świetlicy odbył się uroczysty apel z udziałem gości mieszkańców i druhów OSP. Wydarzenie prowadził zarząd jednostki, zebranych przywitał prezes OSP Stojkowo Marcin Górniak, który również w słowach , jak to określił , od serca, podziękował wszystkim, którzy na przestrzeni 75 lat mieli i mają swój wkład w działalność jednostki OSP.

  Po tym kolejno zabrali głos goście:                               

  Anna Bańkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego , która wręczyła na ręce prezesa OSP Stojkowo medalion Gryfa Zachodniopomorskiego.

  Tomasz Tamborski - Starosta Kołobrzeski wraz z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Kołobrzegu Arturem Wasiewskim przekazali w imieniu Fundacji Bezpieczny Powiat czek na kwotę 2 500 złotych  na zakup specjalistycznej piły.

  Marek Huszla- zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu wraz st. kpt. Krzysztofem Azierskim, dowódcą JRG PSP w Kołobrzegu.

  Grzegorz Starczyk - Wójt Gminy Dygowo wraz z  Jerzym Leszczyńskim, Przewodniczącym Rady Gminy Dygowo.

  Marcin Tekiel – prezes zarządu OSP Gminy Dygowo wraz Tadeuszem Wygasiem.

  Robert Fijałkowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościno.

  Następnie zostały wręczone odznaczenia druhom OSP Stojkowo oraz podziękowania osobom i organizacjom wspierającym jednostkę. Uchwałą Zarządu OSP Stojkowo , Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP przyznało odznaki za wysługę lat. Na szczególną uwagę zasługuje fakt przyznania odznaki za 65 lat służby druhowi Piotrowi Kawce – najstarszemu członkowi jednostki, który tworzył historię OSP przez wiele pokoleń.

  Odznaki za 50 lat służby przyznano: Janowi Jaroszowi, Eugeniuszowi Klimkowi, Mieczysławowi Krukowi i Ryszardowi Głogowskiemu.

  Oficjalną część zakończyła prezentacja i degustacja jubileuszowego tortu.

 • Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu świętował 50-lecie działalności

  W Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia istnienia placówki. Wśród zaproszonych gości byli senator Anna Sztark, poseł Marek Hok, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu ( organ prowadzący) ze wicestarostą Jackiem Kuś na czele, przedstawiciele Rady Powiatu Kołobrzeg, Urzędu Miasta Kołobrzeg z prezydent Anną Mieczkowską, Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk, dyrektorzy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej z całego powiatu i dyrektorzy szkół z Kołobrzegu, Dygowa i Wrzosowa.

  Dyrektorka DPS we Włościborzu Małgorzata Rzepka –Klincewicz przywitała gości , mieszkańców i pracowników.  W sposób szczególny powitała emerytowanych pracowników. „To Wy, Drodzy Państwo budowaliście podwaliny tego Domu, a później tworzyliście dalszą jego rzeczywistość”.

  Zwracając się do mieszkańców Domu, dyrektorka akcentowała: „To Wasza obecność nadaje sens naszej pracy, skłania do głębszych refleksji nad życiem. To Wy drodzy mieszkańcy uwrażliwiacie ,uszlachetniacie i wzbogacacie naszą osobowość”.

  W słowach kierowanych do pracowników placówki podkreśliła ich oddanie trudnej służbie na rzecz mieszkańców oraz profesjonalizm. Dzięki całemu personelowi w domu panuje atmosfera bezpieczeństwa ,zaufania i życzliwości. Każda osoba znajduje szacunek i akceptację.

  Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu pełni ważną i szczytną rolę w systemie opieki na seniorami. Placówka dysponuje 110 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych. Aktualnie  przebywa tam 63 mężczyzn i 42 kobiety. Najstarszy mieszkaniec ma 96 lat a najmłodszy 42. Najdłużej przebywającą w placówce osobą jest pani, która zamieszkała tan 21 lat temu.

 • Informacja dla Par obchodzących w 2022 roku jubileusz pożycia małżeńskiego

  Urząd Stanu Cywilnego w Dygowie zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gminy Dygowo zainteresowane otrzymaniem medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia.Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2022 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń prosimy o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominamy, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

  Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Dygowie, pok. nr 1, informacja pod numerem tel. 94 35 84 670.

 • Jubileusz 40-lecia zespołu Dygowianie (fotogaleria, wideo)

  14 sierpnia w Dygowie odbyły się obchody  40-lecia działalności zespołu ludowego Dygowianie (wcześniej Dygowianki). Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym. Ks. dziekan Piotr Niedźwiadek złożył jubilatom życzenia. Po mszy w ogrodzie parafialnym życzenia składali zaproszeni goście, wśród których byli przedstawiciele zespołów ludowych powiatu kołobrzeskiego oraz sołtys Dygowa Wojciech Galek. Wójt Grzegorz Starczyk i przewodniczący Rady Gminy Dygowo Jerzy Leszczyński wręczyli członkom zespołu Dygowianie listy gratulacyjne i upominki. Sekretarz Gminy Dygowo Dorota Gruchała zapoznała zebranych z historią pracy twórczej  zespołu. Wójt przekazał  na ręce kierownika zespołu pani Danuty Kozak okolicznościową statuetkę od byłego wójta Stefana Lange, który urzędował  w czasie kiedy zespół powstał. O działalności artystycznej i społecznej zespołu Dygowianie opowiadała wcześniejsza kierowniczka zespołu pani Zofia Żołnierowicz. Obecnie w skład zespołu wchodzi 13 osób: Danuta Kozak, Ewa Świderek, Wiktoria Dziuba, Czesława Gasińska, Stanisława Stachowska, Krystyna Jaroszek, Ewa Wołodkowicz, Jadwiga Witkowska, Lidia Olszewska, Krystyna Król, Jerzy Król, Jerzy Lejkowski, Krzysztof Subocz.

  Historia powstania i działalności zespołu śpiewaczego „ Dygowianie”

  Zespół Śpiewaczy „Dygowianki” powstał w 1980 r. z inicjatywy  Koła  Gospodyń Wiejskich. Jego założycielkami były Panie: Krystyna Jaroszek, Stanisława Stachowska i Czesława Gasińska. Pierwszy występ odbył się na dożynkach gminnych, Panie  przygotowały wieniec dożynkowy i parę przyśpiewek. Przez kolejne lata występy zespołu uświetniały liczne imprezy lokalne, jubileusze  małżeńskie oraz uroczystości kościelne. Zespół aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego poprzez występy na biesiadach, dożynkach, w szkołach, przedszkolach,  Domach  Pomocy Społecznej, ośrodkach wczasowych w Kołobrzegu i Ustroniu Morskim oraz za granicą, w mieście partnerskim Schwerin. Każdego roku „Dygowianki” brały udział w Prezentacjach Kulturalnych Wsi w Drawsku Pomorskim przewożąc stamtąd Złote, Srebrne i Brązowe Malwy.

  Przez kolejne lata kierownikami artystycznymi zespołu  były: Halina Lesiak, Jan Wołodkowicz, Maria Kotynia, Zofia Żołnierowicz. Od 2006 r. kierownikiem zespołu jest Pani Danuta Kozak zaś akompaniatorem Pan Krzysztof Subocz. Zespół w swoim repertuarze posiada pieśni i piosenki ludowe, biesiadne, obrzędowe, a także autorsko przygotowane przez kierownika zespołu. W ostatnich latach została zmieniona nazwa zespołu na „Dygowianie”, ponieważ do zespołu dołączyli panowie. Od kilkunastu lat zespół współpracuje z polonią francuską, której organizuje występy w Kołobrzegu. Zespół ma swoje nagrania w Radio Koszalin, Radio Kołobrzeg i telewizji kablowej Kołobrzeg. W 2009 r. nagrał amatorską płytę. 

  Przez 40 lat istnienia, przez zespół przewinęło się ok. 30 osób, jedni byli kilka lat, inni kilka miesięcy ale wszystkim przynosiło radość wspólne śpiewanie.

  Wszystkie te osoby to pasjonaci twórczości ludowej, którzy mimo licznych obowiązków znajdują czas na wspólne śpiewanie i występy. Głównym celem funkcjonowania zespołu jest niesienie ludziom radości i ocalenie od zapomnienia ciekawych pieśni i obrzędów ludowych. 

 • Jubileusz Portalu GminaDygowo.pl (wideo)

  Portal Użyteczny GminaDygowo.pl ma już 5 lat! Oficjalna strona pojawiła się w sieci internetowej 2 maja 2015 roku. Założenie portalu to: promocja Gminy Dygowo poprzez pokazanie działalności samorządu, sołectw, organizacji gminnych ,przybliżenie lokalnej historii oraz przedsiębiorczości. Wszystko to jest realizowane z pasją! Działalność portalu wygenerowała  przez 5 lat 3490 artykułów ,ponad 20 tysięcy zdjęć oraz 738 filmów na kanale YouTube. Przez ten czas logo portalu stało się rozpoznawalne. Stronę odwiedza systematycznie ponad 500 osób dziennie. Portal wydaje , redaguje , dostarcza materiały fotograficzne i wideo oraz poddaje postprodukcji  jedna osoba.

  Dziękuję Wszystkim odwiedzającym witrynę. Dziękuję za wsparcie Gminie Dygowo, Reklamodawcom i Osobom Prywatnym. Dziękuję za lajki i subskrypcje kanału filmowego!

  Zapraszam do obejrzenia  kalejdoskopu dokumentowanych wydarzeń w pięcioleciu działalności portalu.

  Redaktor i wydawca  Portalu Gminadygowo.pl

  Marek Kawęcki

 • Jubileusz Stowarzyszenia Senior i DPS w Piotrowicach

  Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom  Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki ,,Senior’’  istnieje już 25 lat , a prowadzony przez tę organizację Dom Pomocy Społecznej w Piotrowicach funkcjonuje od 15 lat. Z okazji tych jubileuszy stowarzyszenie zorganizowało we Wrzosowie uroczyste spotkanie ,na które zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji, organizacji , które wspierają Seniora i DPS oraz pracownicy i członkowie stowarzyszenia.

  Uroczystość odbyła się we Wrzosowie. W kościele parafialnym ks. Grzegorz Jagodziński  odprawił Mszę św. w intencji Stowarzyszenia i Domu Pomocy Społecznej. Przyjęcie przygotowano w świetlicy wiejskiej. Spotkanie prowadzili:  Anna Paszkowska- terapeutka Domu Pomocy Społecznej oraz Dariusz Wojciechowski- członek zarządu Stowarzyszenia Senior.

  Na początku uroczystości  zaprezentowany został  film , w którym przedstawiono historię , osiągnięcia stowarzyszenia  oraz działalność placówki  opiekuńczej w Piotrowicach.

  Po projekcji ,goście składali życzenia i wręczali upominki na ręce prezesa stowarzyszenia Senior Antoniego Bernatowicza oraz wiceprezesa i dyrektora DPS Piotrowice Roberta Jaruzela.

  Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniły wokale Jaśminy Wenty, uczennicy Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu.

  Spotkanie był również okazją do wręczenia Małgorzacie Rzepce-Klincewicz i Tadeuszowi Lewandowskiemu Srebrnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał te odznaczenia w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego.

  Na zakończenie uroczystości na salę wjechał tort okolicznościowy , który po społu pierwszy kawałek ukroili Antoni Bernatowicz i Robert Jaruzel.

  Wśród zaproszonych gości byli:

  Anna Bańkowska - Członek Zarządu Województwa zachodniopomorskiego

  Stanisław Wziątek - Członek Zarządu Województwa zachodniopomorskiego

  Tomasz Tamborski - Starosta Powiatu Kołobrzeg

  Artur Wasiewski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kołobrzeg

  Grzegorz  Starczyk – Wójt Gminy Dygowo

  Jerzy Leszczyński - Przewodniczący Rady Gminy Dygowo

  Wioleta Dzwolak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie

  Edyta Pospychała - Regionalny Ośrodek  Polityki Społecznej w Szczecinie

  Iwona Żukiert - Prezes Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Społecznych w Szczecinie

  Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska -Dyrektor Zespołu Szkół im H. Sienkiewicza w Kołobrzegu

  Helena Rudzis-Gruchała –Dyrektor  SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu , Klub Rotary

  Anna Grażyna Sztark - była Senator Rzeczypospolitej Polskiej

  Krystyna Gawlik - Przewodnicząca Stowarzyszenia Klubu Pioniera z Kołobrzegu,

  Małgorzata Rzepka-Klincewicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu

  Ks. Grzegorz Jagodziński – proboszcz parafii Wrzosowo

  Adam Wierzbowski -darczyńca od początku działalności Domu Pomocy Społecznej

  Tadeusz Lewandowski – właściciel  firmy ,,Rasel” z Dygowa, darczyńca , długoletni członek zarządu stowarzyszenia

  Mirosława Raczkowska-Sobańska - małżonka Świętej Pamięci Zdzisława Sobańskiego, który przez wiele lat był darczyńcą i wiceprezesem stowarzyszenia

 • Jubileusz Złotych Godów Pary z Pustar

  Państwo Krystyna i Tadeusz Wolanin z Pustar świętowali jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złota Para zawarła związek małżeński w 1971 roku w Gościnie. Ten moment sprzed pół wieku utrwalony na fotografii , prezentujemy poniżej.

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda przyznał dostojnym jubilatom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w gronie rodziny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie.  List okolicznościowy odczytała kierowniczka USC w Dygowie, Ewa Kowalczyk ,a odznaczenia  w imieniu prezydenta wręczył Wójt Gminy Dygowo ,Grzegorz Starczyk . Tradycyjnie jubilaci otrzymali z rąk wójta okolicznościowe dyplomy, kwiaty i upominek.

  Złotej Parze życzymy kolejnych wspólnych lat pożycia w zdrowiu , szczęściu i miłości najbliższych.

 • Jubileusz Złotych Godów Pary z Włościborza

  Państwo Różanna i Jerzy Okupscy obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubilaci zawarli związek małżeński 24 grudnia 1971 roku w USC w Biesiekierzu.  Na tę okoliczność , na wniosek rodziny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda ,przyznał dostojnym jubilatom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w gronie rodziny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie.  Gospodarzami tego zacnego wydarzenia byli Wójt Gminy Dygowo , Grzegorz Starczyk i kierowniczka USC w Dygowie, Ewa Kowalczyk, która rozpoczęła uroczystość laudacją na cześć Złotej Pary. Następnie w imieniu głowy państwa wójt wręczył odznaczenia, po czym złożył jubilatom życzenia oraz wręczył kwiaty, okolicznościowy dyplom i upominek.

  Państwo Okupscy udostępnili również swoje zdjęcia ślubne sprzed pół wieku.

  Złotej Parze życzymy kolejnych wspólnych lat pożycia w zdrowiu , szczęściu oraz miłości wzajemnej i najbliższych.

 • Ks. Piotr Niedźwiadek 10 lat proboszczem parafii Dygowo

  19 września Proboszcz Parafii Dygowo - ks. dziekan Piotr Niedźwiadek ,obchodził 10-lecie objęcia probostwa w Dygowie. Obowiązki duszpasterza i administratora parafii ks. Piotr wypełnia zgodnie z zasadą: Tak mnie nauczono ,że trzeba wypełniać swoje obowiązki i zawsze przed Bogiem, Kościołem i historią trzeba za nie odpowiadać.

  Proboszcz podkreśla nieocenione wsparcie grup duszpasterskich parafii ,wśród których szczególnie modlitwy Wspólnota Żywego Różańca przynoszą żywe efekty. Jak twierdzi: Nie ma nigdy modlitwy nie wysłuchanej.

  Więcej dowiemy się z wywiadu z ks. Proboszczem, w którym podsumował dekadę posługi duszpasterskiej w Dygowie.

 • Msza św. dziękczynna w 30 rocznicę poświęcenia kościoła w Świelubiu

  W kościele filialnym  w Świelubiu o godzinie 12.30 rozpoczęły się uroczystości z okazji 30-lecia odbudowy i poświęcenia tego kościoła. Mszę św. dziękczynną koncelebrowali ks. dziekan Piotr Niedźwiadek oraz ks. senior Tadeusza Gorla. Przed mszą ks. proboszcz poświęcił nowy wystrój ołtarza głównego i tabernakulum ,które ufundowała wspólnota kościoła w Świelubiu z okazji jubileuszu. Po mszy na terenie przykościelnym zostało posadzone drzewo pamięci. Jako pierwsza, symboliczną łopatą ziemi drzewko przysypała Pani Irena Puzewicz – jedna z osób które brały aktywnie udział w odbudowie świątyni.

   

 • Nowy sztandar na 75-lecie OSP Wrzosowo

  16 września 2023 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowie świętowała 75-lecie działalności. Jubileusz był okazją do wręczenia  nowego sztandaru jednostce ufundowanego przez Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru. Dotychczasowa chorągiew została podczas uroczystości ceremonialnie odprowadzona do strażnicy , gdzie będzie miała godne miejsce wśród pamiątek jednostki.

  Uroczystości rozpoczęła się Msza  święta w kościele we Wrzosowie, którą koncelebrowali kapelan zachodniopomorskich strażaków ks. bryg. Ryszard Szczygieł , kapelan powiatowy OSP ks. dziekan Piotr Niedźwiadek i proboszcz parafii Wrzosowo ks. Grzegorz Jagodziński. Jednostki OSP Gminy Dygowo oraz Szkoła Podstawowa we Wrzosowie wystawiły poczty sztandarowe. Podczas mszy wystawiona została relikwia Świętego Floriana. Poświęcono także  figurę Świętego Floriana , która stanie na postumencie przy remizie.

  Po zakończonej mszy przy dźwiękach Orkiestry Dętej „Morka” z Ustronia Morskiego uczestnicy przemaszerowali na plac przed remizą OSP, gdzie dokonano uroczystego wciągnięcia flagi na maszt oraz odegrano Mazurka Dąbrowskiego.

  Akt Nadania odczytała przewodnicząca komitetu Małgorzata Kamińska , po czym  fundatorzy wbijali gwoździe pamiątkowe do drzewca sztandaru i składali podpisy na akcie ufundowania sztandaru i księdze pamiątkowej jednostki. Następnie ks. kapelan bryg. Ryszard Szczygieł poświęcił sztandar, który przewodnicząca komitetu przekazała wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, dh Mirosławowi Zalewskiemu.  Ten z kolei przekazał ceremonialnie sztandar prezesowi OSP Wrzosowo ,dh Przemysławowi Jączkowskiemu.

  Podczas uroczystości jednostka otrzymała symboliczny czek - wsparcie od Fundacji PGE na zakup sprzętu prowadzenia akcji ratunkowo-gaśniczych. Za kwotę 49 200 zł jednostka zakupi sprzęt do napełniania powietrzem aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych. Czek przekazał druhom Lechosław Rojewski, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

  W uroczystościach oprócz mieszkańców, druhen i druhów z zaprzyjaźnionych jednostek OSP udział wzięli przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych m.in. Czesław Hoc - poseł na Sejm RP, Anna Bańkowska – członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Stanisław Wziątek – członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, nadbryg. Jarosław Tomczyk – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP, Jacek Kuś – Wice Starosta Powiatu Kołobrzeg, st. bryg. Krzysztof Makowski – Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu, dh Mirosław Zalewski – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego, Grzegorz Starczyk – wójt Gminy Dygowo.

   

 • Para ze Skoczowa obchodziła Złote Gody

  Państwo Stefania i Michał Majdan ze Skoczowa obchodzili pięćdziesięciolecie  pożycia małżeńskiego. Dostojni jubilaci zostali uhonorowani w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie medalami Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale w imieniu prezydenta wręczył wójt Grzegorz Starczyk. Tekst okolicznościowy odczytała kierowniczka  USC Ewa Kowalczyk. Wójt  złożył jubilatom życzenia oraz wręczył kwiaty i upominek.

  Szacownym Jubilatom życzymy kolejnych wspólnych lat pożycia w zdrowiu i szczęściu.

 • Wyjątkowe Złote Gody Pary z Dygowa

  Urząd Stanu Cywilnego w Dygowie był świadkiem kolejnego jubileuszu Złotych Godów. Dokładnie 14 października 2023 roku minęło 50 lat od chwili , kiedy Państwo Teresa i Czesław Rytwińscy zawarli związek małżeński w Białogardzie. Z tej okazji na wniosek rodziny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda ,przyznał dostojnym jubilatom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w bardzo licznym gronie rodziny i znajomych w sali ślubów. Wydarzenie to było wyjątkowe z dwóch powodów. Obecni byli świadkowie, którzy towarzyszyli Państwu Rytwińskim 50 lat temu, a Pani Teresa była ponad trzydzieści lat kierownikiem USC w Dygowie i wielokrotnie celebrowała tego typu uroczystości. Było to szczególnie wzruszające i odrobinę  stresujące dla obecnej kierownik - Ewy Kowalczyk, która pracowała z Panią Teresą i przejęła od niej obowiązki w USC. Wszystko wypadło znakomicie. Laudacja na cześć Państwa Rytwińskich godna Mistrzyni! Odznaczenia  w imieniu głowy państwa wręczył Wójt Gminy Dygowo ,Grzegorz Starczyk,  który  również nie krył tremy. Tu także wszystko odbyło się zgodnie z ceremoniałem. Wójt złożył jubilatom życzenia , wręczył kwiaty, okolicznościowy dyplom i upominek. Podczas uroczystości obecny był zespół ludowy Dygowianie , który złożył Złotej Parze życzenia muzyczne , a słowami piękne życzenia złożyła Pani Krystyna Jaroszek- jedna z założycielek zespołu. 

  Do galerii fotografii z uroczystości Państwo Rytwińcy udostępnili swoje zdjęcia ślubne wraz z świadkami sprzed 50 lat. Dostępne są  również fotografie z archiwum USC Dygowo Pani Teresy Rytwińskiej z czasów , kiedy była kierownikiem USC.

  Złotej Parze życzymy kolejnych wspólnych lat pożycia w zdrowiu , szczęściu i miłości najbliższych.