Image

 

 

 

 

 

Sołectwo Wrzosowo. Kultywujemy tradycje związane z wieńcem dożynkowym

 • VII Sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu. Raport o stanie powiatu i absolutorium za 2018 r.

  W piątek 31 maja 2019 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu odbyła się VII Sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu. Obrady rozpoczęły się od rozpatrzenia raportu o stanie powiatu. Konsekwencją przyjęcia raportu było głosowanie, w którym większością głosów, 14 za przy 5 przeciwnych, podjęto uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kołobrzegu. Następnie Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski przedstawił sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2018 rok. Głosowanie nad uchwałą absolutoryjną poprzedziło przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 roku. Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat zeszłorocznej realizacji budżetu odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Agnieszka Bany. Kolejno swoje stanowiska przedstawiły komisje oraz kluby radnych, a w ich imieniu: Andrzej Olichwiruk, Krzysztof Zadka oraz Artur Wasiewski.

  Za podjęciem uchwały absolutoryjnej dla Zarządu Powiatu w Kołobrzegu było 14 radnych, 5 radnych głosowało przeciw. Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za rok 2018.

  Informacja, fografia i wideo: Powiat Kołobrzeski

 • „Bazylika Mariacka w Kołobrzegu”- wieczór autorski Roberta Dziemby

  11 grudnia w Bazylice Kołobrzeskiej odbyło się spotkanie z doktorem Robertem Dziembą, autorem książki pt. "Bazylika Mariacka w Kołobrzegu. Świadek ośmiu wieków historii miasta". Patronat nad projektem sprawował Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski. Zarząd Powiatu Kołobrzeskiego zdecydował o zakupie puli egzemplarzy książki ,które zostały rozdane bezpłatnie mieszkańcom miasta podczas wieczoru autorskiego.

  Zapowiadając ukazanie się publikacji ,tak o książce pisał sam autor :

  Książka „Bazylika Mariacka w Kołobrzegu. Świadek ośmiu wieków historii miasta”, nie jest jedynie rozwinięciem znanych i nieznanych faktów z dziejów kościoła mariackiego. Porządkuje sprawy do tej pory omawiane, ale także te pomijane, ze względu na zbytnią szczegółowość. 700 lat temu miała być tam odprawiona pierwsza msza święta, jednakże źródła, na które powołuje się część historyków, jak się okazało po ich fachowym tłumaczeniu, tego nie potwierdzają. Jednakże 700 lat temu zakończono pierwszą fazę budowy. Tak zaczęła się trwająca dwa wieki budowlana historia. A potem, rozpoczęła się nowa, związana z utrzymaniem dobrej kondycji technicznej budowli. Po okresie wojen przyszedł czas odbudowy, a po kolejnej, II wojnie, odbudowa doszczętnie zniszczonego kościoła trwała wiele lat. Ale kołobrzeska bazylika to także dzieła sztuki i rody je fundujące. To historia ludzi z tą świątynią związanych. I właśnie o tym także jest ta książka. Kościół to ludzie i miasto w którym wznieśli swoją świątynię. Stała się ona jego symbolem i ich dumą. I tak jest już od siedmiu stuleci.

  Wieczór autorski Roberta Dziemby.

  Fotografia 1 ks.dr Andrzej Pawłowski - Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu

  Fotografia 2 Tomasz Tamborski - Starosta Kołobrzeski

  Fotografie 3-9 dr Robert Dziemba

 • 13-letni Kacper i policjanci uratowali życie mężczyźnie

  W Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu Członek Zarządu Powiatu Helena Rudzis-Gruchała spotkała się z 13-letnim Kacprem oraz dwoma policjantami, którzy uratowali życie mężczyźnie. Kacper 13-latek z Łodzi wraz z funkcjonariuszami Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego z Komendy Powiatowej Policji post. Aleksandrą Żeleśkiewicz i sierż. Karolem Feldzensztajnem w dniu 18 lutego uratowali życie 47-letniemu mężczyźnie, mieszkańcowi Wrocławia, który stracił przytomność na spacerze.

  W dowód uznania za bohaterski czyn oraz postawę obywatelską godną naśladowania Członek Zarządu Powiatu Helena Rudzis-Gruchała w imieniu Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego oraz Zarządu Powiatu w Kołobrzegu wręczyła chłopcu i policjantom podziękowania, drobne upominki oraz gadżety promujące powiat kołobrzeski. W spotkaniu uczestniczyli również siostra i dziadkowie chłopca oraz Komendant Powiatowy Policji mł.insp. Dariusz Hoc.

 • Drogi i chodniki powiatowe w 2019 roku. Będzie remont drogi w Skoczowie

  W środę 6 marca 2019 roku Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu Magdalena Dąbrówka omówili plan inwestycyjny i remontowy dróg w Powiecie Kołobrzeskim na kolejne miesiące 2019 roku. Plan przygotowywany jest w oparciu o wnioski mieszkańców oraz uzgodnienia z włodarzami gmin, z uwzględnieniem możliwości finansowych powiatu. Planowane są także duże inwestycje drogowe, współfinansowane ze środków zewnętrznych.

  Rok 2019 to następujące zadania inwestycyjne, drogowe i remontowe w powiecie:

      przebudowa ulicy Szkolnej w Charzynie etap III,

      przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu,

      doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu,

      doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu,

      doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego w Charzynie,

     przebudowa drogi powiatowej Kołobrzeg - Grzybowo – przygotowanie pozwolenia na budowę i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków zewnętrznych (mamy już   opracowaną dokumentację projektową),

      opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Witosa w Kołobrzegu,

      opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Głowaczewo – Karcino (zadanie realizowane wspólnie z Gminą Kołobrzeg),

      remont drogi w Skoczowie,

      remont ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu,

      dokończenie chodnika na ulicy Borkowskiej w Grzybowie,

      wykonanie peronów autobusowych w Obrotach i Głowaczewie,

      wykonanie chodnika w Bardach etap III,

      wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Skoczowie,

      wykonanie chodnika wraz z zatoką autobusową w Jarkowie,

      remont chodnika na ulicy Wojska Polskiego w Charzynie,

      wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej w Siemyślu – etap III,

      wykonanie chodnika w Świeciu Kołobrzeskim.

  W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych, przy uwzględnieniu możliwości technicznych Zarządu Dróg Powiatowych, będą realizowane kolejne zadania zgłaszane przez mieszkańców. Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonuje i planuje kolejne zadania:

      remonty cząstkowe nawierzchni,

      wymiana oznakowania pionowego,

      odświeżenie oznakowania poziomego,

      montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (lustra drogowe, linie wibracyjne, słupki ograniczające),

      podcinka drzew i wycinka zakrzaczeń rosnących w pasie drogowym,

      wykonanie nasadzeń zastępczych,

      utrzymanie obiektów mostowych,

      naprawa i czyszczenie kanalizacji deszczowych,

      profilowanie dróg gruntowych,

      profilowanie poboczy drogowych,

      pomiary ruchu na drogach powiatowych.

 • Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej we Wrzosowie

  We Wrzosowie odbyły się po raz pierwszy na terenie gminy Dygowo eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"(OTWP).  Turniej popularyzuje przepisy i umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży. W turnieju uczestniczyła młodzież w trzech grupach. Zwycięzcami w grupach zostali:

  I grupa (szkoły podstawowe klasy I-VI) – Igor Maślany ,SP Gościno

  II grupa (szkoły podstawowe kl. VII-VIII /gimnazjalne) – Adrian Biernat ,SP nr 1 w Kołobrzegu

  III grupa (szkoły ponadgimnazjalne) - Rafał Kołtak, Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu

  Zwycięzcy grup będą reprezentować powiat podczas eliminacji wojewódzkich 27 kwietnia w Mirosławcu.

  Gminę Dygowo reprezentowali: Julia Kamińska ( SP Wrzosowo, 4 miejsce Igr.) i Kacper Tekiel (SP Dygowo , 3 miejsce II gr).

  Przewodniczącym komisji oceniającej był dh Jerzy Bartnik.

  Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu , Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu i Gmina Dygowo. Laureatom turnieju pogratulowali i wręczali nagrody: wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk, radny Powiatu Kołobrzeskiego Robert Jaruzel , prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kołobrzegu dh Bogusław Grygiel oraz mł. ogn. Magdalena Czekalska.

 • III sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu

  W dniu dzisiejszym odbyła się III sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu. W czasie obrad procedowano miedzy innymi uchwałę w sprawie zmiany w składzie Walnego Zgromadzenia Fundacji „Bezpieczny Powiat”, działającej na terenie powiatu kołobrzeskiego. Nowymi członkami walnego zgromadzenia zostali radni Robert Jaruzel i Artur Wasiewski ( szczegóły początek

 • MDP z Dygowa wystartuje w najbliższy weekend w zawodach krajowych

  Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski spotkał się z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą z Dygowa, która zdobyła Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego w zawodach sportowo-pożarniczych w Łobzie. Drużyna z Dygowa będzie reprezentowała województwo i nasz powiat w Mistrzostwach Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej już w najbliższy weekend.

  Zarząd Powiatu w Kołobrzegu ufundował dla wszystkich członków drużyny upominki, które wraz z gratulacjami, przekazał starosta.

  W dniach 23-26 sierpnia 2023 r. roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, w województwie małopolskim odbędą się zawody sportowo- pożarnicze. W zawodach weźmie udział 38 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z całego kraju , a wśród nich MDP z Dygowa.

   

 • Nowa motopompa dla OSP Dygowo

  Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie otrzymała dofinansowanie z Fundacji „Bezpieczny Powiat” na zakup motopompy. W dniu dzisiejszym starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski w obecności radnych powiatowych Roberta Jaruzela i Artura Wasiewskiego przekazał nowy sprzęt jednostce OSP w Dygowie.

  Pompa przeznaczona jest do pompowania dużych ilości czystej wody. Wydajność pomy - 1100 l/min ,wysokość podnoszenia - 23m i maksymalna wysokość ssania - 7,5m. urządzenie wyposażone jest w wąż ssawny z koszem zabezpieczającym przed zanieczyszczeniami takimi jak gałęzie lub kamienie.

  >

 • Nowa Rada Powiatu Kołobrzeskiego wybrała starostę i zarząd

  W dniu dzisiejszym  odbyła się I sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu. Sesję otworzył Przewodniczący-Senior Antoni Szarmach. Następnie przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu Marek Grzymkowski wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. Kolejnym punktem sesji było ślubowanie 19 radnych powiatowych, wśród których jest dwóch mieszkańców gminy Dygowo: Robert Jaruzel i Artur Wasiewski. W głosowaniu tajnym radni wybrali przewodniczącego rady powiatu, którym został Ryszard Szufel  oraz wiceprzewodniczących:  Agnieszkę Bany i Andrzeja Szarmacha. Następnie wybrani zostali: starosta – Tomasz Tamborski , wicestarosta Jacek Kuś oraz członkowie zarządu powiatu: Helena Rudzis-Gruchała, Andrzej Olichwiruk i Mirosław Tessikowski. Kolejne punkty posiedzenia I sesji to wybranie przewodniczących i członków komisji. Na sesji obecny był wójt Grzegorz Starczyk. Złożył on radnym z gminy Dygowo życzenia oraz wręczył znaczki z herbem gminy.

  Autor zdjęć Marek Kawęcki

 • Oferta szkół ponadpodstawowych Powiatu Kołobrzeskiego

  Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu w związku ze zbliżającą się rekrutacją do szkół ponadpodstawowych ,przygotowało ofertą szkół funkcjonujących na terenie Powiatu Kołobrzeskiego.

   

 • Pierwszy Powiatowy Dzień Strażaka w Dygowie (fotoreportaż)

  W sobotę 11 maja odbyły się w Dygowie powiatowe uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Ziściła się Inicjatywa druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Dygowa aby zorganizować po raz pierwszy obchody szczebla powiatowego w Dygowie i następnie kontynuować co roku w innej gminie powiatu kołobrzeskiego. Obchody rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych i pododdziałów OSP z powiatu kołobrzeskiego do kościoła parafialnego w Dygowie. Marszowy krok i doniosłą atmosferę zapewniła Strażacka Orkiestra Dęta „Morka” z Ustronia Morskiego. Przed rozpoczęciem mszy świętej ksiądz Piotr Niedźwiadek – kapelan powiatowy jednostek OSP - otrzymał od przedstawicieli zarządu powiatowego stułę sygnowaną symbolami OSP. Ksiądz kapelan w czasie kazania podkreślił, że służba w OSP jest autentycznym powołaniem, wspólnotą szczególnego świadectwa, która nie czeka oklaski i pochwały. Akcentował ,że to służba ofiarna, ideowa opierającą się na fundamencie braterstwa. Po mszy ,przy akompaniamencie orkiestry poczty sztandarowe oraz pododdziały strażaków naszego powiatu przemaszerowały na Plac Wolności. Ceremoniał rozpoczął dowódca uroczystości druh Krzysztof Gruchała , który złożył meldunek o gotowości pododdziałów do apelu. Meldunek odebrał  wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – druh Mirosław  Zalewski. Następnie przy akompaniamencie Marsza Generalskiego dokonano przeglądu pododdziałów. Kolejnym elementem ceremoniału było podniesienie na maszt flagi państwowej , odegranie Mazurka Dąbrowskiego oraz hymnu strażackiego. Życzenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji dnia strażaka odczytał prezes zarządu OSP Gminy Dygowo druh Marcin Tekiel. Uczestników, gości i mieszkańców przywitał druh Mirosław Zalewski.

  Wśród gości obecni byli: druh Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski, ks. kapelan Piotr Niedźwiadek, st. kpt. Marek Huszla – Państwowa Straż Pożarna w Kołobrzegu, Jerzy Bartnik - członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Mirosław Terlecki – wójt gminy Rymań, Marek Dołkowski – wójt gminy Siemyśl , Grzegrz Starczyk – wójt Gminy Dygowo, Jerzy Leszczyński – przewodniczący Rady Gminy Dygowo. W czasie uroczystości zasłużonym druhnom i druhom wręczono medale i odznaczenia.

  Po raz pierwszy w historii wręczono również nagrody kapituły zarządu powiatowego OSP honorujące dokonania strażaków i jednostek OSP w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Symboliczne dębowe cebry – oprócz włóczni , atrybut Św. Floriana - otrzymali: OSP Korzystno w kategorii społeczno-prewencyjnej, OSP Dygowo w kategorii ratowniczo- gaśniczej oraz druh Andrzej Biedrzycki ze OSP Stary Borek w kategorii sportowo – popularyzatorskiej. Druh Biedrzycki otrzymał również puchar Komendanta Głównego PSP. Głos zabrali druhowie: Mirosław Zalewski, Jerzy Bartnik, Tomasz Tamborski, st. kpt. Marek Huszla, który odczytał list Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu,  wójt Grzegorz Starczyk oraz Pani Apolonia Wąsowska, która w imieniu mieszkańców podziękowała strażakom za ofiarną służbę. Po zakończonych uroczystościach organizatorzy zaprosili wszystkich na grilla , którego zorganizowano na terenie zielonym parafii Dygowo.

 • Przebudowa ulicy Głównej w Dygowie w planie inwestycyjnym ZDP na rok 2021

  W środę 20 stycznia 2021 roku starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu Magdalena Dąbrówka omówili plany inwestycyjne i remontowe dróg w Powiecie Kołobrzeskim na kolejne miesiące 2021 roku.

  Plan przygotowywany jest w oparciu o wnioski mieszkańców oraz uzgodnienia z włodarzami gmin, z uwzględnieniem możliwości finansowych powiatu.

  Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu na rok 2021:

  Przebudowa ul. Wschodniej w Kołobrzegu – projekt oczekuje na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Po uzyskaniu akceptacji przez ministerstwo i Prezesa Rady Ministrów, Zarząd Dróg Powiatowych przystąpi do realizacji zadania. Wartość inwestycji to kwota  3 720 000 złotych. Inwestycja będzie polegała na przebudowie istniejącej nawierzchni, budowie ścieżki pieszo-rowerowej i przebudowie chodników. Ulica zyska nowe oznakowanie i elementy małej architektury.

  Przebudowa ul. Głównej w Dygowie – projekt zgłoszony w ramach naboru wniosków o wsparcie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie czekamy na decyzję w spawie dofinansowania. Wartość zadania to kwota 7 200 000 złotych.

  Przebudowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie – projekt zgłoszony w ramach naboru wniosków o wsparcie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Obecnie czekamy na decyzję dot. dofinansowania. Wartość zadania to kwota 4 000 000 złotych.

  Budowa ścieżki rowerowej na ul. Grzybowskiej (od obwodnicy do skrzyżowania z ul. Lazurową) – zadanie realizowane wspólnie z Miastem Kołobrzeg. Obecnie czekamy na uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.

  Plany dotyczące realizacji zadań projektowych:

  Projekt przebudowy ul. Myśliwskiej w Kołobrzegu – projekt w trakcie realizacji.

  Projekt przebudowy ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu.

  Projekt przebudowy ul. Witosa w Kołobrzegu.

  Projekt przebudowy ul. Szczecińskiej w Zieleniewie.

  Projekt budowy ścieżki rowerowej na ul. Grzybowskiej – kolejny etap od ul. Lazurowej do pętli autobusowej w Korzyścienku i połączenie ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie.

  W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych, przy uwzględnieniu możliwości technicznych Zarządu Dróg Powiatowych, będą realizowane kolejne zadania zgłaszane przez radnych i mieszkańców.

  Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonuje i planuje kolejne zadania:

  remonty cząstkowe nawierzchni,

  wymiana oznakowania pionowego,

  odświeżenie oznakowania poziomego,

  montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (lustra drogowe, linie wibracyjne, słupki ograniczające),

  podcinka drzew i wycinka zakrzaczeń rosnących w pasie drogowym,

  naprawa i czyszczenie kanalizacji deszczowych,

  wykonanie nasadzeń zastępczych,

  utrzymanie obiektów mostowych,

  profilowanie dróg gruntowych,

  profilowanie poboczy drogowych,

  pomiary ruchu na drogach powiatowych.

 • Starosta i Wiceprezydent Kołobrzegu otworzyli targi hotelarsko-gastronomiczne

  W Hali Milenium w Kołobrzegu rozpoczęły się trzydniowe targi Gastro Hotel 2019 kierowane do hotelarzy i restauratorów. Targi otworzyli: Wiceprezydent Miasta Kołobrzeg Ilona Grędas – Wójtowicz oraz Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, którzy następnie pod okiem Mistrza Świata oraz Mistrza Polski w Carvingu Grzegorza Gniecha zgłębiali sztukę rzeźbienia w owocach i warzywach wywodzącą się z Dalekiego Wschodu.

 • Uroczystości 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej

  8 maja na kołobrzeskim cmentarzu przy Pomniku Chwały odbyły się uroczystości z okazji 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Zgodnie z decyzją Sejmu RP z dnia 24 kwietnia 2015 roku dzień 8 maja obchodzony jest jako Narodowy Dzień Zwycięstwa. Z tej okazji przedstawiciele władz samorządowych wraz z kombatantami i mieszkańcami Kołobrzegu uczcili pamięć ofiar II wojny światowej, składając kwiaty pod Pomnikiem Chwały. W uroczystościach Powiat Kołobrzeski reprezentowali Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, Wicestarosta Jacek Kuś oraz Członkowie Zarządu Powiatu w Kołobrzegu Helena Rudzis-Gruchała i Mirosław Tessikowski.

  Foto: Starostwo Powiatowe

 • Zebranie fundacji „Bezpieczny Powiat”

  W Starostwie Powiatowym  w  Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Fundacji „Bezpieczny Powiat”, którego członkami są radni powiatowi Robert Jaruzel i Artur Wasiewski. Zebranie miało charakter organizacyjny w związku ze zmianami w składzie fundacji