Image

 

 

 

Sołectwo w Miechęcinie ma nowego sołtysa

Sołtyska z Bardów wybrana na druga kadencję

Mieszkańcy Gąskowa wybrali nową sołtyskę

 • „Port Gmina Dygowo” zawsze na was czeka

  W szkołach gminnych w Czerninie , Dygowie i Wrzosowie odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego. Wójt Grzegorz Starczyk dzięki półgodzinnym przesunięciom rozpoczęcia uroczystości zabrał głos w każdej ze szkół. Gratulował uczniom osiągnięć i życzył szczególnie absolwentom powodzenia w nowych szkołach. We Wrzosowie nawiązując do marynistycznej scenerii zapewnił absolwentów ,którzy będą żeglować po morzach i oceanach życia, że „Port Gmina Dygowo” zawsze na nich czeka.

 • Blisko 70 procent nauczycieli szkół gminy Dygowo będzie zaszczepionych przeciw COVID-19

  Szczepienia pierwszej grupy nauczycieli klas I-III szkół podstawowych rozpoczęły się 12 lutego. Drugą grupę stanowią nauczyciele klas starszych i akademiccy i szczepienia dla nich rozpoczęły się 19 lutego.

  Z szczepienia korzystają nauczyciele urodzeni od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003. Pozostali ,urodzeni w 1955 roku i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie.

  W placówkach oświatowych z terenu gminy Dygowo zarejestrowało się do szczepienia przeciw COVD-19 blisko 70 procent kadry nauczycielskiej.

  szczeoienia-nauczycieli-gmina-dygowo

  szczepienia-gmina-dygowo

 • Dni patrona we Wrzosowie on-line

  W szkole podstawowej we Wrzosowie  odbywały się Dni Patrona. Po raz trzynasty obchodzono rocznicę nadania  imienia Ignacego Łukasiewicza. W tym roku , ze względu na pandemię miały one wyraz w trybie on-line.

  Zapraszam do zwiedzania muzeum oraz obejrzenia przedstawienia poświęconego patronowi szkoły we Wrzosowie.

 • Egzamin gimnazjalny we Wrzosowie. Drugi dzień również bez zakłóceń

  W drugim dniu egzaminów gimnazjalnych z trwającym strajkiem nauczycieli w tle ,uczniowie  mierzyli się z testami matematyczno-przyrodniczymi. W szkole we Wrzosowie podobnie jak w dniu wczorajszym egzaminy przebiegły bez zakłóceń po okiem komisji egzaminacyjnej w pełnym składzie.  Do egzaminów przystąpiło 15-stu gimnazjalistów. O godzinie dziewiątej przed częścią przyrodniczą gimnazjalistów odwiedził wójt Grzegorz Starczyk i życzył im powodzenia.

 • Ewentualny strajk nauczycieli wyzwaniem dla rodziców

  Większość nauczycieli w szkołach podstawowych gminy Dygowo opowiedziała się w referendach za strajkiem. Jeżeli centrale związkowe ZNP, Forum Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność" nie osiągną porozumienia z rządem to 8 kwietnia rozpocznie się strajk. Dyrektorzy szkół w Czerninie , Dygowie i Wrzosowie nie maja gotowego scenariusza na tę ewentualność. Aktualnie  na stronach internetowych i tablicach informacyjnych szkół  zamieszczone są informacje dla rodziców ( Czernin, Dygowo, Wrzosowo) w których dyrektorzy oświadczają ,że nie są w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pobytu dzieci w szkole i przedszkolu w przypadku strajku. Ponadto jest informacja ,że w przypadku niespodziewanego zamknięcia szkoły lub przedszkola, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecka, rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego z ZUS-u. Rodzice otrzymają również informacje od dyrektorów w czasie planowanych zebrań.

 • Gmina Dygowo na trasie rajdu PTTK

  W szkole we Wrzosowie gościli uczestnicy  60. Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego (OWRP) pn. Pomorze Środkowe 2019. Tegoroczna, jubileuszowa edycja zorganizowana jest przez Oddział Gdański PTTK w tym Klub Turystów  Pieszych  ,,Bąbelki”  oraz  Komisję  Turystyki  Pieszej  Oddziału Gdańskiego PTTK z upoważnienia Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK.

  W imprezie bierze udział około 260 uczestników. Trasa Solna, na której jest gmina Dygowo trwać będzie łącznie 15 dni i liczy 255 kilometrów. Na terenie gminy Dygowo turyści piesi odwiedzili: Bardy, Czernin, Dygowo i Wrzosowo.

  Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk Spotkał się we Wrzosowie z przedstawicielką OWRP, która wręczyła podziękowanie organizatora za okazaną pomoc.  Gmina Dygowo była instytucją wspierającą wydarzenie.  Zapewniła miejsce biwakowe, zaplecze socjalne w szkole w Dygowie oraz posiłek. Mieszkańcy przygotowali słodki poczęstunek.

 • Komisja konkursowa oceniała bombki świąteczne

  25 listopada w świetlicy wiejskiej w Dygowie pracowała komisja oceniająca prace konkursu pn. „Najładniejsza bombka choinkowa”. W konkursie wzięło udział 5 grup przedszkolnych z Dygowa i Wrzosowa oraz 9 klas trzecich  ze szkół podstawowych w Dygowie, Wrzosowie i Czerninie. Komisja wyłoniła zwycięzców, ale ogłoszenie wyników nastąpi 12 grudnia w trakcie Kiermaszu Świąteczno  – Mikołajkowego w Dygowie.

  Konkurs realizowany  był w ramach projektu socjalnego „Mikołajki z profilaktyką” organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie we współpracy z Urzędem Gminy Dygowo. 

  Celem głównym projektu socjalnego „Mikołajki z profilaktyką”  było budowanie właściwych relacji między dziećmi oraz integracja, które z uwagi na nauczanie zdalne zostały zachwiane. Poprzez ogłoszenie konkursu na „Najładniejszą bombkę choinkową” zrealizowano poszczególne  cele:

  1. Budowanie prawidłowych relacji w grupie,

  2. Integracja,

  3. Rozwijanie umiejętności plastycznych, technicznych,

  4. Kształtowanie prawidłowej współpracy,

  5. Naukę zdrowej rywalizacji,

  6. Świadomość wsparcia ze strony innych, życzliwość, pomoc, zrozumienie w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

  Projekt socjalny skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych  kl. I-III z terenu gminy Dygowo. Uczestnictwo w konkursie było dobrowolne i nieodpłatne.

 • Nowy rok szkolny, nowa dyrektor we Wrzosowie

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 we Wrzosowie było w dalszym ciągu w cieniu obostrzeń sanitarnych.  Uczniowie wszystkich klas spotkali się z wychowawcami klasach, jedynie pasowanie pierwszaków na uczniów odbyło się na sali gimnastycznej i miało uroczysty charakter.

  Dzień dzisiejszy był również pierwszym dniem pracy nowej dyrektor szkoły – Ewy Baran, która przywitała się z uczniami w poszczególnych klasach, a następnie przewodniczyła ceremonii pasowania na ucznia. Na uroczystości obecni byli rodzice pierwszaków ,wójt Grzegorz Starczyk oraz zaproszeni goście.

  Wrażeniami z pierwszego dnia podzieliła się dyrektor Ewa Baran

 • Od 1 września uczniowie wracają do szkół na terenie gminy Dygowo

  W dniu dzisiejszym wójt Grzegorz Starczyk spotkał się z dyrektorami szkół podstawowych w  Czerninie, Dygowie i Wrzosowie. Główny temat rozmów dotyczył powrotu uczniów do normalnego trybu nauczania w szkołach. Omawiane były także tegoroczne wyniki egzaminów ósmoklasistów.

  Przy tej okazji umówiłem się z dyrektorami na rozmowy o: przygotowaniu szkół do pracy dydaktycznej z obostrzeniami sanitarnymi, reagowaniu w przypadku pojawienia się ewentualnych symptomów choroby u uczniów lub personelu, rozpoczęciu roku szkolnego oraz wynikach ósmoklasistów.

 • Pierwszy dzwonek w szkołach Gminy Dygowo

  W szkołach i oddziałach przedszkolnych Gminy Dygowo rozpoczął się dziś nowy rok szkolny. Łącznie do gminnych szkół i przedszkoli uczęszczać 572 uczniów i przedszkolaków ( 409 uczniów i 163 przedszkolaków). W Czerninie naukę rozpocznie 130 uczniów i 20 przedszkolaków ( łącznie z zerówką), w Dygowie 151 uczniów i 88 przedszkolaków (łącznie z zerówką) a we Wrzosowie 128 uczniów i 55 przedszkolaków ( łącznie z zerówką).

  Życzenia rozpoczynającym rok szkolny złożył w Dygowie i Wrzosowie wójt Grzegorz Starczyk a w Czerninie sekretarz gminy Dorota Gruchała.

  Z nowym rokiem szkolnym ,nową pięcioletnią kadencję rozpoczyna dyrektorka szkoły w Dygowie Magdalena Skonieczka, która wygrała konkurs na to stanowisko przeprowadzony 24 kwietnia tego roku.

 • Referenda strajkowe w szkołach na terenie gminy Dygowo

  W dniu dzisiejszym w szkołach podstawowych gminy Dygowo - Czerninie, Dygowie i Wrzosowie przeprowadzone zostały referenda strajkowe. Wzięli  w nich udział nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. Na karcie do głosowania jest tylko jedno pytanie: „Czy wobec niespełnienia żądania dotyczącego podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, pracowników pedagogicznych i innych o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia jesteś za przeprowadzeniem strajku począwszy od 8 kwietnia?”. Zarząd Oddziału ZNP w Dygowie nie udziela żadnych informacji dotyczących kiedy i czy w ogóle będą opublikowane wyniki i frekwencja referendum.

  Zobacz wcześniejszy artykuł „Spór zbiorowy w szkołach gminy Dygowo. Fiasko rokowań i mediacji”.

 • Rozpoczął się strajk nauczycieli w placówkach oświatowych gminy Dygowo

  We wszystkich placówkach oświatowych gminy Dygowo rozpoczęły się akcje strajkowe. Strajkuje zdecydowana większość nauczycieli i pracowników administracji. Szkoły w Czerninie , Dygowie i Wrzosowie opustoszały. Od godziny ósmej rozmawiałem z dyrektorami placówek. Ilu nauczycieli strajkuje? Czy szkoły maja pod opieką dzieci? Czy odbędą się egzaminy gimnazjalne i ósmoklasistów. Pytałem o reakcje rodziców na akcję strajkową.

 • Spór zbiorowy w szkołach gminy Dygowo. Fiasko rokowań i mediacji

  Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego od 10 stycznia 2019 r. na mocy uchwały jest w  sporze zbiorowym. Rozpoczęły się procedury zmierzające do jego wszczęcia ze szkołami  i placówkami objętymi działaniami ZNP.  Spór zbiorowy w imieniu pracowników-nauczycieli może prowadzić wyłącznie związek zawodowy, a konkretnie zakładowa organizacja związkowa. Na terenie gminy Dygowo działa Zarząd Oddziału ZNP w Dygowie, który zrzesza 46 członków a jego przewodniczącą jest nauczycielka z Wrzosowa Agata Graf ( na zdjęciu z uchwałą).

  22 stycznia zarząd oddziału w Dygowie podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do pracodawców - dyrektorów szkół  w Czerninie, Dygowie i Wrzosowie z żądaniami pracowniczymi. Przedstawione na piśmie żądanie związku to: podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli,  wychowawców , innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł  z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r..

  Dyrektorzy odpowiedzieli pisemnie, że nie mają możliwości spełnienia przedstawionych żądań płacowych.  W związku z otrzymana odpowiedzią w dniu 25 lutego w szkole podstawowej w Dygowie odbyły się rokowania zarządu oddziału związkowego z dyrektorami gminnych szkół. Podtrzymano stanowisko obu stron zawarte we wcześniejszych pismach. Podpisano protokół rozbieżności.

  Kolejnym krokiem w procedurze sporu zbiorowego były mediacje. 28 lutego po raz kolejny w szkole podstawowej w Dygowie odbyło się spotkanie mediacyjne z udziałem związkowców, dyrektorów szkół oraz mediatora. Dyrektorzy ponownie oświadczyli ,że nie  mają możliwości spełnienia przedstawionych żądań płacowych i jak przy poprzednim spotkaniu na zakończenie podpisano protokół rozbieżności. 

  Fiasko mediacji oznacza , że Zarządu Oddziału ZNP w Dygowie będzie czekał na decyzję Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, która ma być znana 4 marca.

  Zarząd Oddziału ZNP w Dygowie poinformował o sporze zbiorowym Organ Prowadzący gminne placówki oświatowe - Wójta Gminy Dygowo.  W dniu wczorajszym miało miejsce spotkanie zarządu oddziału z wójtem, który został poinformowany o aktualnej sytuacji w sporze.

 • Spotkanie wójta z dyrektorami placówek oświatowych gminy Dygowo

  Wójt Grzegorz Starczyk w dniu dzisiejszym spotkał się z dyrektorami szkół gminnych: Jadwigą Puton z Czernina ,Magdaleną Skonieczka z Dygowa i Waldemarem Pankiewiczem z Wrzosowa. Temat rozmów to funkcjonowanie placówek oświatowych w perspektywie strajku nauczycieli i egzaminów ósmoklasistów i gimnazjalistów.

 • Strajk nauczycieli w gminie Dygowo. Dzień 2.

  W drugim dniu strajku we wszystkich  placówkach oświatowych na terenie gminy Dygowo wrócili do pracy pracownicy obsługi.  Ich protest był z założenia jednodniowy. Strajkują tylko nauczyciele: w Czerninie 13-stu , w Dygowie 22-ch i w Wrzosowie 18-stu. Procentowy udział strajkujących  z uwzględnieniem wszystkich zatrudnionych w placówce przedstawia się następująco: w Czerninie 65%, w Dygowie 47% i Wrzosowie 70%. Pod opieką nie strajkujących nauczycieli jest ośmiu przedszkolaków w Dygowie i jeden we Wrzosowie.

 • Strajk nauczycieli w gminie Dygowo. Dzień 3.

  Trwa strajk nauczycieli w placówkach oświatowych gminy Dygowo. W szkole w Czerninie i Wrzosowie nie zmieniła się liczba protestujących, natomiast są zmiany w szkole w Dygowie. Do strajku w dniu dzisiejszym przystąpiło tylko 10-ciu nauczycieli co stanowi już tylko 22 procent ogólnej liczby zatrudnionych.

 • Strajk nauczycieli w gminie Dygowo. W poniedziałek egzaminy ósmoklasistów

  Minął 5. dzień protestu nauczycieli. W szkołach w Dygowie i Wrzosowie w ciągu trzech dni bez przeszkód przeprowadzono egzaminy gimnazjalne. W dniu dzisiejszym gimnazjaliści mierzyli się z językiem obcym. Wyniki egzaminów znane będą 14 czerwca.

  W poniedziałek 15 kwietnia przed dyrektorami tym razem już trzech szkół gminnych kolejne wyzwanie – egzamin ósmoklasistów. Wiadomo ,że  strajk nauczycieli będzie kontynuowany, ale według zapewnień dyrektorów szkół w Czerninie, Dygowie i Wrzosowie egzaminy odbędą planowo. Egzaminy potrwają trzy dni.

 • Sukces trojga uczniów z gminy Dygowo w konkursie recytatorskim

  W dniu dzisiejszym w eliminacjach  powiatowych 53. Wojewódzkiego Turnieju Recytatorskiego "Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne" w Kołobrzegu , wzięło udział 6 uczniów z gminy Dygowo. Troje z nich zwyciężyło w swoich kategoriach: Julia Habera i Maja Majecher z Szkoły Podstawowej w Czerninie oraz Mateusz Gawryszczak z Szkoły Podstawowej we Wrzosowie.

  Sześciu laureatów , w tym nasza zwycięska trójka uczniów będzie reprezentować powiat kołobrzeski w finale turnieju, który odbędzie się 6 czerwca 2022 r. od godz. 10:00 w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej.

  Gratulacje dla naszych uczniów  i nauczycieli za doskonałe przygotowanie do konkursu!

   

 • Szkoła we Wrzosowie. Trzeci dzień egzaminu ósmoklasisty

  Ostatni - trzeci dzień egzaminów ósmoklasisty 2019 przypada na dziesiąty dzień strajku nauczycieli. W szkole podstawowej we Wrzosowie 18 uczniów przystąpiło do egzaminu z języka obcego. Dziesięciu ósmoklasistów mierzyło się językiem angielskim a ośmiu z językiem niemieckim. Egzaminy przebiegły bez problemów.