• „Port Gmina Dygowo” zawsze na was czeka

  W szkołach gminnych w Czerninie , Dygowie i Wrzosowie odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego. Wójt Grzegorz Starczyk dzięki półgodzinnym przesunięciom rozpoczęcia uroczystości zabrał głos w każdej ze szkół. Gratulował uczniom osiągnięć i życzył szczególnie absolwentom powodzenia w nowych szkołach. We Wrzosowie nawiązując do marynistycznej scenerii zapewnił absolwentów ,którzy będą żeglować po morzach i oceanach życia, że „Port Gmina Dygowo” zawsze na nich czeka.

 • 5. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu we Wrzosowie

  W szkole we Wrzosowie odbył się 5. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy  o Ignacym Łukasiewiczu –patronie szkół uczestniczących  w wydarzeniu.  We Wrzosowie gościli uczniowie i opiekunowie  Zespołu Szkół Stowarzyszenia Oświatowego  w Dębnie, Szkoły Podstawowej   w Garkach ,  Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 3  w Krośnie Odrzańskim.

 • Blisko 70 procent nauczycieli szkół gminy Dygowo będzie zaszczepionych przeciw COVID-19

  Szczepienia pierwszej grupy nauczycieli klas I-III szkół podstawowych rozpoczęły się 12 lutego. Drugą grupę stanowią nauczyciele klas starszych i akademiccy i szczepienia dla nich rozpoczęły się 19 lutego.

  Z szczepienia korzystają nauczyciele urodzeni od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003. Pozostali ,urodzeni w 1955 roku i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie.

  W placówkach oświatowych z terenu gminy Dygowo zarejestrowało się do szczepienia przeciw COVD-19 blisko 70 procent kadry nauczycielskiej.

  szczeoienia-nauczycieli-gmina-dygowo

  szczepienia-gmina-dygowo

 • Egzamin ósmoklasisty w SP w Czerninie

  Rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów. Na terenie gminy Dygowo do testu z języka polskiego zasiedli uczniowie trzech szkół: Czernina , Dygowa i Wrzosowa. Egzaminy w związku z  zagrożeniem koronawirusem ,będą odbywać  się z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych.

   W Szkole Podstawowej w Czerninie do egzaminów przystąpiło 18 uczniów. Zostali oni podzieleni na dwie grupy ,które zostały zlokalizowane w osobnych klasach.

  Przed egzaminem ,powodzenia ósmoklasistom życzyła dyrektor szkoły pani Jadwiga Puton. Z naturalnym sobie optymizmem mówiła: piszecie testy w trudnym czasie , ale jestem pewna ,że dacie radę. Trzymam za was kciuki.

  Uśmiech i optymizm to najlepsze lekarstwo na każdy czas.

 • Ewentualny strajk nauczycieli wyzwaniem dla rodziców

  Większość nauczycieli w szkołach podstawowych gminy Dygowo opowiedziała się w referendach za strajkiem. Jeżeli centrale związkowe ZNP, Forum Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność" nie osiągną porozumienia z rządem to 8 kwietnia rozpocznie się strajk. Dyrektorzy szkół w Czerninie , Dygowie i Wrzosowie nie maja gotowego scenariusza na tę ewentualność. Aktualnie  na stronach internetowych i tablicach informacyjnych szkół  zamieszczone są informacje dla rodziców ( Czernin, Dygowo, Wrzosowo) w których dyrektorzy oświadczają ,że nie są w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pobytu dzieci w szkole i przedszkolu w przypadku strajku. Ponadto jest informacja ,że w przypadku niespodziewanego zamknięcia szkoły lub przedszkola, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecka, rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego z ZUS-u. Rodzice otrzymają również informacje od dyrektorów w czasie planowanych zebrań.

 • Gmina Dygowo nagrodziła najbardziej życzliwych i koleżeńskich uczniów

  24 czerwca w szkołach podstawowych gminy Dygowo miały miejsce zakończenia roku szkolnego 2021/2022. Uroczystości odbyły się kolejno: w Dygowie o godzinie 9.00, w Czerninie o godzinie 10.00 i we  Wrzosowie o godzinie 10.30. Na każdym z apeli wyróżnieni zostali uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce i konkursach wiedzy , sporcie, działalności społecznej oraz działaniach  w samorządzie szkolnym. Pożegnano również absolwentów ósmych klas. Wyróżnienia otrzymali także rodzice oraz organizacje i instytucje, które czynnie pomagały w organizacji wielu wydarzeń szkolnych.

  Wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk odwiedził wszystkie szkoły i gratulował uczniom sukcesów w nauce , a nauczycielom i dyrektorom podziękował za trud pracy włożony w organizację zajęć oraz edukację w mijającym roku.

  Wójt wręczył również vouchery  na wyjazdy wakacyjne w okolice Zakopanego uczniom, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w klasach za najbardziej życzliwych i koleżeńskich. Gmina Dygowo w ramach działań promujących życzliwość i koleżeńskie postawy wśród społeczności szkolnej, zachęciła uczniów do wybrania w swoim gronie osób wpisujących się w tę ideę.

 • Komisja konkursowa oceniała bombki świąteczne

  25 listopada w świetlicy wiejskiej w Dygowie pracowała komisja oceniająca prace konkursu pn. „Najładniejsza bombka choinkowa”. W konkursie wzięło udział 5 grup przedszkolnych z Dygowa i Wrzosowa oraz 9 klas trzecich  ze szkół podstawowych w Dygowie, Wrzosowie i Czerninie. Komisja wyłoniła zwycięzców, ale ogłoszenie wyników nastąpi 12 grudnia w trakcie Kiermaszu Świąteczno  – Mikołajkowego w Dygowie.

  Konkurs realizowany  był w ramach projektu socjalnego „Mikołajki z profilaktyką” organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie we współpracy z Urzędem Gminy Dygowo. 

  Celem głównym projektu socjalnego „Mikołajki z profilaktyką”  było budowanie właściwych relacji między dziećmi oraz integracja, które z uwagi na nauczanie zdalne zostały zachwiane. Poprzez ogłoszenie konkursu na „Najładniejszą bombkę choinkową” zrealizowano poszczególne  cele:

  1. Budowanie prawidłowych relacji w grupie,

  2. Integracja,

  3. Rozwijanie umiejętności plastycznych, technicznych,

  4. Kształtowanie prawidłowej współpracy,

  5. Naukę zdrowej rywalizacji,

  6. Świadomość wsparcia ze strony innych, życzliwość, pomoc, zrozumienie w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

  Projekt socjalny skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych  kl. I-III z terenu gminy Dygowo. Uczestnictwo w konkursie było dobrowolne i nieodpłatne.

 • Od 1 września uczniowie wracają do szkół na terenie gminy Dygowo

  W dniu dzisiejszym wójt Grzegorz Starczyk spotkał się z dyrektorami szkół podstawowych w  Czerninie, Dygowie i Wrzosowie. Główny temat rozmów dotyczył powrotu uczniów do normalnego trybu nauczania w szkołach. Omawiane były także tegoroczne wyniki egzaminów ósmoklasistów.

  Przy tej okazji umówiłem się z dyrektorami na rozmowy o: przygotowaniu szkół do pracy dydaktycznej z obostrzeniami sanitarnymi, reagowaniu w przypadku pojawienia się ewentualnych symptomów choroby u uczniów lub personelu, rozpoczęciu roku szkolnego oraz wynikach ósmoklasistów.

 • Pierwszy dzwonek w szkołach Gminy Dygowo

  W szkołach i oddziałach przedszkolnych Gminy Dygowo rozpoczął się dziś nowy rok szkolny. Łącznie do gminnych szkół i przedszkoli uczęszczać 572 uczniów i przedszkolaków ( 409 uczniów i 163 przedszkolaków). W Czerninie naukę rozpocznie 130 uczniów i 20 przedszkolaków ( łącznie z zerówką), w Dygowie 151 uczniów i 88 przedszkolaków (łącznie z zerówką) a we Wrzosowie 128 uczniów i 55 przedszkolaków ( łącznie z zerówką).

  Życzenia rozpoczynającym rok szkolny złożył w Dygowie i Wrzosowie wójt Grzegorz Starczyk a w Czerninie sekretarz gminy Dorota Gruchała.

  Z nowym rokiem szkolnym ,nową pięcioletnią kadencję rozpoczyna dyrektorka szkoły w Dygowie Magdalena Skonieczka, która wygrała konkurs na to stanowisko przeprowadzony 24 kwietnia tego roku.

 • Referenda strajkowe w szkołach na terenie gminy Dygowo

  W dniu dzisiejszym w szkołach podstawowych gminy Dygowo - Czerninie, Dygowie i Wrzosowie przeprowadzone zostały referenda strajkowe. Wzięli  w nich udział nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. Na karcie do głosowania jest tylko jedno pytanie: „Czy wobec niespełnienia żądania dotyczącego podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, pracowników pedagogicznych i innych o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia jesteś za przeprowadzeniem strajku począwszy od 8 kwietnia?”. Zarząd Oddziału ZNP w Dygowie nie udziela żadnych informacji dotyczących kiedy i czy w ogóle będą opublikowane wyniki i frekwencja referendum.

  Zobacz wcześniejszy artykuł „Spór zbiorowy w szkołach gminy Dygowo. Fiasko rokowań i mediacji”.

 • Rozpoczął się strajk nauczycieli w placówkach oświatowych gminy Dygowo

  We wszystkich placówkach oświatowych gminy Dygowo rozpoczęły się akcje strajkowe. Strajkuje zdecydowana większość nauczycieli i pracowników administracji. Szkoły w Czerninie , Dygowie i Wrzosowie opustoszały. Od godziny ósmej rozmawiałem z dyrektorami placówek. Ilu nauczycieli strajkuje? Czy szkoły maja pod opieką dzieci? Czy odbędą się egzaminy gimnazjalne i ósmoklasistów. Pytałem o reakcje rodziców na akcję strajkową.

 • Spór zbiorowy w szkołach gminy Dygowo. Fiasko rokowań i mediacji

  Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego od 10 stycznia 2019 r. na mocy uchwały jest w  sporze zbiorowym. Rozpoczęły się procedury zmierzające do jego wszczęcia ze szkołami  i placówkami objętymi działaniami ZNP.  Spór zbiorowy w imieniu pracowników-nauczycieli może prowadzić wyłącznie związek zawodowy, a konkretnie zakładowa organizacja związkowa. Na terenie gminy Dygowo działa Zarząd Oddziału ZNP w Dygowie, który zrzesza 46 członków a jego przewodniczącą jest nauczycielka z Wrzosowa Agata Graf ( na zdjęciu z uchwałą).

  22 stycznia zarząd oddziału w Dygowie podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do pracodawców - dyrektorów szkół  w Czerninie, Dygowie i Wrzosowie z żądaniami pracowniczymi. Przedstawione na piśmie żądanie związku to: podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli,  wychowawców , innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł  z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r..

  Dyrektorzy odpowiedzieli pisemnie, że nie mają możliwości spełnienia przedstawionych żądań płacowych.  W związku z otrzymana odpowiedzią w dniu 25 lutego w szkole podstawowej w Dygowie odbyły się rokowania zarządu oddziału związkowego z dyrektorami gminnych szkół. Podtrzymano stanowisko obu stron zawarte we wcześniejszych pismach. Podpisano protokół rozbieżności.

  Kolejnym krokiem w procedurze sporu zbiorowego były mediacje. 28 lutego po raz kolejny w szkole podstawowej w Dygowie odbyło się spotkanie mediacyjne z udziałem związkowców, dyrektorów szkół oraz mediatora. Dyrektorzy ponownie oświadczyli ,że nie  mają możliwości spełnienia przedstawionych żądań płacowych i jak przy poprzednim spotkaniu na zakończenie podpisano protokół rozbieżności. 

  Fiasko mediacji oznacza , że Zarządu Oddziału ZNP w Dygowie będzie czekał na decyzję Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, która ma być znana 4 marca.

  Zarząd Oddziału ZNP w Dygowie poinformował o sporze zbiorowym Organ Prowadzący gminne placówki oświatowe - Wójta Gminy Dygowo.  W dniu wczorajszym miało miejsce spotkanie zarządu oddziału z wójtem, który został poinformowany o aktualnej sytuacji w sporze.

 • Spotkanie wójta z dyrektorami placówek oświatowych gminy Dygowo

  Wójt Grzegorz Starczyk w dniu dzisiejszym spotkał się z dyrektorami szkół gminnych: Jadwigą Puton z Czernina ,Magdaleną Skonieczka z Dygowa i Waldemarem Pankiewiczem z Wrzosowa. Temat rozmów to funkcjonowanie placówek oświatowych w perspektywie strajku nauczycieli i egzaminów ósmoklasistów i gimnazjalistów.

 • Strajk nauczycieli w gminie Dygowo. Dzień 2.

  W drugim dniu strajku we wszystkich  placówkach oświatowych na terenie gminy Dygowo wrócili do pracy pracownicy obsługi.  Ich protest był z założenia jednodniowy. Strajkują tylko nauczyciele: w Czerninie 13-stu , w Dygowie 22-ch i w Wrzosowie 18-stu. Procentowy udział strajkujących  z uwzględnieniem wszystkich zatrudnionych w placówce przedstawia się następująco: w Czerninie 65%, w Dygowie 47% i Wrzosowie 70%. Pod opieką nie strajkujących nauczycieli jest ośmiu przedszkolaków w Dygowie i jeden we Wrzosowie.

 • Strajk nauczycieli w gminie Dygowo. Dzień 3.

  Trwa strajk nauczycieli w placówkach oświatowych gminy Dygowo. W szkole w Czerninie i Wrzosowie nie zmieniła się liczba protestujących, natomiast są zmiany w szkole w Dygowie. Do strajku w dniu dzisiejszym przystąpiło tylko 10-ciu nauczycieli co stanowi już tylko 22 procent ogólnej liczby zatrudnionych.

 • Strajk nauczycieli w gminie Dygowo. W poniedziałek egzaminy ósmoklasistów

  Minął 5. dzień protestu nauczycieli. W szkołach w Dygowie i Wrzosowie w ciągu trzech dni bez przeszkód przeprowadzono egzaminy gimnazjalne. W dniu dzisiejszym gimnazjaliści mierzyli się z językiem obcym. Wyniki egzaminów znane będą 14 czerwca.

  W poniedziałek 15 kwietnia przed dyrektorami tym razem już trzech szkół gminnych kolejne wyzwanie – egzamin ósmoklasistów. Wiadomo ,że  strajk nauczycieli będzie kontynuowany, ale według zapewnień dyrektorów szkół w Czerninie, Dygowie i Wrzosowie egzaminy odbędą planowo. Egzaminy potrwają trzy dni.

 • Sukces trojga uczniów z gminy Dygowo w konkursie recytatorskim

  W dniu dzisiejszym w eliminacjach  powiatowych 53. Wojewódzkiego Turnieju Recytatorskiego "Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne" w Kołobrzegu , wzięło udział 6 uczniów z gminy Dygowo. Troje z nich zwyciężyło w swoich kategoriach: Julia Habera i Maja Majecher z Szkoły Podstawowej w Czerninie oraz Mateusz Gawryszczak z Szkoły Podstawowej we Wrzosowie.

  Sześciu laureatów , w tym nasza zwycięska trójka uczniów będzie reprezentować powiat kołobrzeski w finale turnieju, który odbędzie się 6 czerwca 2022 r. od godz. 10:00 w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej.

  Gratulacje dla naszych uczniów  i nauczycieli za doskonałe przygotowanie do konkursu!

   

 • Szkoła w Czerninie. Bicie rekordu RKO

  16 października w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie , Akademia Ratownictwa Wojciech Grzesiak wraz z uczniami i kadrą szkoły przystąpiła do próby „Bicia rekordu w pierwszej pomocy". Przez 30 minut  (12,00 – 12.30) ,uczestnicy akcji prowadzili RKO na fantomach ćwiczebnych. Akcja oprócz wyniku miała na celu naukę i doskonalenie umiejętności niesienia pierwszej pomocy. Dowiedzieliśmy się, że wspólnie można być częścią "wielkiej sprawy" oraz uczyć przez dobrą zabawę. Dla wszystkich uczestników akcji ,dzięki uprzejmości Hotelu New Skanpol Kołobrzeg został przygotowany pamiątkowy tort oraz słodkie przekąski.  Głównym organizatorem akcji była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

  Duże podziękowania kierujemy do:

  - Hotel New Skanpol K-g za zapewnienie przekąsek oraz za okazjonalny tort,

  - Akademia Ratownictwa Wojciech Grzesiak za użyczenie sprzętu ratowniczego i za patronat nad akcją,

  - Społeczności SP Czernin za udział w akcji.

  Informacja: Łukasz Jagła SP Czernin

 • Szkoła w Czerninie. Konsultacje uczniów ósmych klas z nauczycielami (wywiad)

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerninie, pani Jadwiga Puton przedstawiła jak obecnie funkcjonuje placówka i jak będzie zorganizowany w czerwcu egzamin ósmych.