• „Piotrowiczanki” pełne energii do działania

  Z początkiem kwietnia rozpoczęło działalność Koło Gospodyń Wiejskich „Piotrowiczanki”. Gospodynie z Piotrowic są już trzecim kołem działającym w gminie Dygowo. W lipcu 2019 roku dobry początek inicjatywie kół gospodyń dały „Ale Babki” z Wrzosowa , a w listopadzie również 2019 roku zainaugurowało działalność koło w Stojkowie.

  W dniu wczorajszym , Panie –„Piotrowiczanki” , spotkały się w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach z wójtem Gminy Dygowo, Grzegorzem Starczykiem. Wójt pogratulował gospodyniom cennej społecznie inicjatywy i życzył wielu pomysłów do działania, aktywności  w wydarzeniach organizowanych nie tylko przez gminę oraz trwałości przedsięwzięcia.

  „Piotrowiczanki pochwaliły się również pełnym symboliki logo, które zaprojektowała  Katarzyna Szczytowicz. Forma graficzna znaku nawiązuje do słynnego złotego naszyjnika z VI wieku znalezionego  w 1913 roku w Piotrowicach  oraz do tak zwanego „trójmiasta” ( Kłopotowo, Piotrowice, Włościbórz), co symbolizują trzy kłosy.

  Symbolika trafiona w punkt! Życzymy „Piotrowiczankom”, aby ich działalność  przyniosła tyle sławy Piotrowicom i gminie ,co cenny artefakt.

  Aktualnie w skład Koła Gospodyń Wiejskich wchodzi 14 pań. Przewodniczącą zarządu jest Marta Minkiewicz , wiceprzewodniczącą  Iwona Burawska i skarbnikiem Katarzyna Szczytowicz.

   

 • Dekoracja konkursowa sołectwa Piotrowice

  Przy skrzyżowaniu w Piotrowicach miejscowe sołectwo wystawiło dekorację świąteczną , która również został zgłoszona do konkursu GOPS Dygowo.

   

 • Koło Gospodyń Wiejskich „Piotrowiczanki” oficjalnie rozpoczęło działalność

  W świetlicy wiejskiej w Piotrowicach  miała miejsce inauguracja działalności Koła Gospodyń Wiejskich „Piotrowiczanki”.

  Wśród zaproszonych gości byli: wójt Gminy Dygowo-Grzegorz Starczyk, sekretarz Gminy Dygowo- Dorota Gruchała, przewodniczący Rady Gminy Dygowo-Jerzy Leszczyński, prezes stowarzyszenia Senior –Antoni Bernatowicz, sołtyska Piotrowic –Monika Zielińska, przedstawicielki KGW” Ale Babki” z Wrzosowa, przedstawiciele OSP Piotrowice.

  Zobacz również: „Piotrowiczanki” pełne energii do działania

 • Leciwy Star 200 rozpoczyna służbę w OSP Piotrowice

  \Strażacy - ochotnicy z Piotrowic przejęli na stan samochód pożarniczy Star 200 , służący wcześniej jednostce OSP Wrzosowo. W sobotnie popołudnie ,wóz bojowy już po niezbędnych naprawach wykonanych przez strażaków we własnym zakresie , „uzbrojono” w sprzęt ratowniczo- gaśniczy. Od 23 stycznia pojazd będzie zgłoszony do gotowości bojowej. Poprzedni wysłużony pojazd –Star 29 z OSP Piotrowice oraz popularną weterankę „Babcię” – Stara 25 z Wrzosowa Gmina zbyła za kwotę 15.000 złotych. Uzyskane pieniądze przeznaczone zostały na doposażenie jednostki w Piotrowicach. Pojazd i wyposażenie strażacy mają , ale brak jest remizy z prawdziwego zdarzenia. Blaszak w którym trzymany jest sprzęt i samochód nie spełnia jakichkolwiek standardów. Gmina ma zaplanowane w budżecie na ten rok środki na wykonanie dokumentacji projektowej nowej remizy w Piotrowicach.

  Autor zdjęć Marek Kawęcki
   

 • Mieszkańcy Piotrowic wybrali nowego sołtysa

  W świetlicy wiejskiej w Piotrowicach odbyło się zebranie, na którym 39 osób z sołectwa wybrało nowego sołtysa i radę sołecką. Zgłoszono jedną kandydaturę na sołtysa – Jana Skarapatę, który uzyskał zdecydowane poparcie w tajnym głosowaniu.

  W skład nowej rady sołeckiej mieszkańcy wybrali: Martę Minkiewicz, Martynę Moćko oraz Agnieszkę Wilk.

  Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, oraz radnej Bożeny Czerniewskiej. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

  Atmosfera podczas zebrania była bardzo pozytywna, a mieszkańcy Piotrowic wyrazili swoje zadowolenie z wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej, licząc na owocną współpracę na rzecz rozwoju ich miejscowości. Jan Skarapata, nowo wybrany sołtys, podziękował za okazane zaufanie i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców.

 • Otwarcie nowej remizy OSP w Piotrowicach

  W sierpniu ubiegłego roku , gdy poseł Czesław Hoc przekazywał społeczności Piotrowic symboliczny czek na finansowanie budowy remizy OSP, druhna Marlena Brzezińska i prezes dh Mateusz Marczyk wyrazili przekonanie ,że za rok będzie można spotkać się na otwarciu nowej remizy OSP w Piotrowicach. Tak też się stało. Tylko 416 dni upłynęło od chwili , kiedy wszystko było jeszcze marzeniem. 23 września 2023 roku nowa remiza w Piotrowicach została przekazana druhom Ochotniczej Straży Pożarnej i będzie służyć lokalnej społeczności Piotrowic, Kłopotowa i Włościborza , a w razie konieczności w innych miejscowościach gminy i powiatu. Pełnie szczęścia strażaków dopełniło użyczenie wozu bojowego z Dygowa, który w ćwiczeniach i akcjach zapewni profesjonalne działania.

  Uroczystość przekazania remizy i wozu bojowego odbyła się na placu przed nowo wybudowaną remizą. Gości wydarzenia powitał prezes OSP Piotrowice Mateusz Marczyk, który również przedstawił 75- letnią historię jednostki aż do dnia w którym  można celebrować oddanie nowej remizy społeczności Piotrowic i okolic. Druh Marczyk podziękował za okazaną pomoc w pozyskaniu finansowania posłowi Czesławowi Hocowi  , wójtowi Gminy Dygowo Grzegorzowi Starczykowi oraz wszystkim zaangażowanym w realizację inwestycji. Klucze do strażnicy i pojazdu przekazali poseł Czesław Hoc i wójt Grzegorz Starczyk. Remizę ,wóz bojowy  i sprzęt strażacki poświęcił proboszcz parafii Wrzosowo ks. Grzegorz Jagodziński. Symboliczne przecięcie wstęgi dokonali: najmłodsi druhowie z Piotrowic - Kacper Szczytowicz i Wojtek Moćko, dh Mateusz Marczyk, poseł Czesław Hoc , wójt Grzegorz Starczyk i przewodniczący Rady Gminy Dygowo Jerzy Leszczyński.

  Po oficjalnym otwarciu remizy głos zabrali goście ( zobacz wystąpienia). Tu trzeba zaznaczyć jeszcze jeden ważny moment uroczystości. Prezes zarządu oddziału gminnego OSP Marcin Tekiel w imieniu braci strażackiej podarował  jednostce OSP Piotrowice figurę Św. Floriana, którą następnie poświęcił ks. Grzegorz Jagodziński.

  Wśród gości obecni byli:

  Czesław Hoc – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

   Anna Bańkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

  Stanisław Wziątek - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

  Tomasz Tamborski - Starosta Powiatu Kołobrzeg

  Jacek Kuś – Wicestarosta Powiatu Kołobrzeg

  Artur Wasiewski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kołobrzeg

  Grzegorz Starczyk - Wójt Gminy Dygowo

  Jerzy Leszczyński – Przewodniczący Rady Gminy Dygowo

  Radni Gminy Dygowo

  st. bryg. Mirosław Pender - Zastepca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

  st. kpt. Krzysztof Azierski - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu

  dh Mirosław Zalewski - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego

  Jerzy Bartnik - były Prezes Zarządu Powiatowego OSP i Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu

  Robert Fijałkowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościno

  Antoni Bernatowicz – Prezes Stowarzyszenia „Senior” w Piotrowicach

  Izabela Płomińska –Kierownik Wydziału Inwestycji Gminy Dygowo

  Ewa Baran – Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzosowie

  Monika Zielińska – sołtyska Piotrowic

  Dariusz Olenowicz – sołtys Kłopotowa

  Lucyna Pokusa – sołtyska Włościborza

 • Przekazanie sterów Stowarzyszenia Senior

  Antoni Bernatowicz przez blisko 26 lat pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki "Senior". Jego związek z gminą Dygowo trwał 35 lat, podczas których był nauczycielem, samorządowcem oraz aktywnym działaczem na rzecz opieki społecznej. Jego pasja i determinacja pozwoliły mu, mimo licznych trudności, stworzyć trwałe dzieło służące pomocy drugiemu człowiekowi. Stowarzyszenie Senior obecnie zarządza Domem Pomocy Społecznej w Piotrowicach, będącym miejscem ich działalności. Ośrodek ten, cieszący się uznaniem w całej Polsce, był bezpośrednio kierowany przez pana Antoniego przez wiele lat. Trzy lata temu obowiązki dyrektora przejął Robert Jaruzel, który teraz na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został nowym prezesem Stowarzyszenia Senior. Była to jedyna kandydatura zgłoszona przez pana Antoniego.

  Podczas zebrania został wybrany nowy zarząd, w skład którego weszli: wiceprezes Dariusz Wojciechowski, sekretarz Marta Minkiewicz, skarbnik Ewa Rymaszewska oraz członek zarządu Halina Gławdzin. Pierwsza uchwała nowego zarządu przyznała Antoniemu Bernatowiczowi tytuł honorowego prezesa Stowarzyszenia Senior.

  Tytuł zaproponowała Krystyna Gawlik ustępująca przewodnicząca komisji rewizyjnej stowarzyszenia.

  W tym wydarzeniu uczestniczyli również goście, takie jak wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, oraz kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie, Wioleta Dzwolak. Wyrazili oni wdzięczność Antoniemu Bernatowiczowi za lata poświęcone pracy na rzecz społeczności gminnej. Obecny był również starosta Powiatu Kołobrzeg, Tomasz Tamborski.

 • Remiza OSP Piotrowice. Umowa podpisana, 165 dni na realizację

  W dniu dzisiejszym wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk podpisał z wykonawcą umowę na kolejną inwestycję -budowę remizy OSP w miejscowości Piotrowice. Wykonawcą inwestycji jest Mitula Spółka z o.o. z Goleniowa. Wartość zadania wynosi 748 946,00 zł brutto, z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu wynosi 733.967,08 zł. Termin wykonania inwestycji 15 sierpnia 2023 roku.

  Ze strony wykonawcy umowę podpisał prezes zarządu Mitula Sp. z o.o. , Łukasz Mitula. Przy podpisaniu umowy obecni byli: prezes OSP Piotrowice  Mateusz Marczyk i radny okręgu Kłopotowo, Piotrowice -Dariusz Olenowicz.

  Autorem projektu jest AMANDES ARCHITEKTURA Aneta Mandes-Woźniak.

  Widok istniejącej remizy i terenu ,na którym powstanie nowy obiekt oraz jego wizualizacja.

   

 • Spotkanie inauguracyjne Klubu Seniora „Z nad Parsęty”

  26 maja w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach ,odbyło się spotkanie inauguracyjne klubu seniora skupiającego mieszkańców miejscowości Kłopotowo, Piotrowice i Włościbórz. Inicjatorem zawiązania klubu , jak i jego  patronem  jest stowarzyszenie „Senior” w Piotrowicach.  Z racji tego ,że wszystkie miejscowości leżą w bliskiej odległości od rzeki Parsęty, klub seniora nosi nazwę „ Z nad Parsęty”.

  Podczas spotkania prezes stowarzyszenia „Senior”- Antoni Bernatowicz , przedstawił zebranym jakie stawia sobie cele związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem klubu seniora. Głos zabrali również wójt Gminy Dygowo – Grzegorz Starczyk i wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kołobrzegu –Artur Wasiewski.

  Obecni byli na spotkaniu:  sołtyski Piotrowic- Monika Zielińska , Włościborza- Lucyna Pokusa i sołtys Kłopotowa Dariusz Olenowicz.

  Stoły oraz doskonałe ciasta przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Piotrowiczanki”.

  Gości witały wolontariuszki ze szkoły we Wrzosowie.

 • Spotkanie opłatkowe Klubu Seniora „Znad Parsęty”

  W świetlicy wiejskiej w Piotrowicach odbyło się spotkanie opłatkowe Klubu Seniora „Znad Parsęty”. Organizatorem spotkania było  stowarzyszenie „Senior”, które jest patronem klubu. Na spotkaniu obecny był cały zarząd stowarzyszenia „Senior”: prezes Antoni Bernatowicz , wiceprezes Robert Jaruzel, skarbnik - Monika Zielińska, sekretarz- Marta Minkiewicz i członek zarządu Dariusz Wojciechowski. Gośćmi klubu byli starosta Powiatu Kołobrzeg - Tomasz Tamborski , wójt Gminy Dygowo -Grzegorz Starczyk, administrator parafii Wrzosowo- ks.Grzegorz Jagodziński oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich „Piotrowiczanki”. Podczas spotkania śpiewano kolędy przy akompaniamencie Roberta Jaruzela. Catering przygotowała Jadłodajnia „U Macieja” z Kołobrzegu.

 • Wakacje w gminie Dygowo. Piotrowice

  W Piotrowicach spotkały się dzieci ze świetlic:  z Dygowa, Piotrowic i Wrzosowa. Opiekunowie przygotowali szereg zabaw plenerowych , sołectwo Piotrowice poczęstunek a strażacy z OSP Piotrowice prezentacje multimedialne i pokazy udzielania pierwszej pomocy. Dzieci odwiedził wójt Grzegorz Starczyk.

 • Wichura powaliła drzewo w Piotrowicach

  Szalejący od rana południowo-wschodni wiatr w porywach dochodzących do 12 m/s powalił w centrum Piotrowic drzewo. Zwalony potężny buk zatarasował całkowicie drogę. Ponadto uszkodził przewody linii napowietrznej niskiego napięcia i dwa ogrodzenia.  Na miejsce zdarzenia wezwani zostali strażacy z OSP Dygowo, którzy po przyjeździe oznakowali i zamknęli drogę oraz ogrodzili teren ze względu na leżące na ziemi przewody elektryczne. Następnie przy pomocy pił spalinowych przystąpili do pocięcia i usunięcia drzewa. Na miejsce zdarzenia wezwana została policja i energetycy.

 • Wielkie serca i wsparcie dla Łukasza z Piotrowic

  Festyn Charytatywny dla Łukasza cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Do Piotrowic przyjechały tłumy ludzi o dobrym sercu, aby wesprzeć akcję! Organizatorzy – Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich Piotrowiczanki  z Piotrowic, zapewnili uczestnikom wiele atrakcji. Zorganizowano zabawy dla dzieci prowadzone przez Kasię - Animatorkę Czasu Wolnego, warsztaty tworzenia slime'a, malowanie twarzy oraz warkoczyki. Dzieci mogły również skorzystać z przejażdżek gokartami i quadami. Duże zainteresowanie wzbudziła fotobudka 360, na której można było nagrać pamiątkowy film. Niezwykle popularna okazała się również „Wędka szczęścia", dzięki której w ciągu dwóch godzin sprzedano około 600 losów.

  Na festynie działały stoiska gastronomiczne prowadzone przez KGW "Ale Babki", KGW "Dąbrówki", Aktywne Charzyno, Sołectwo Kłopotowo, Sołectwo Włościbórz, Coffee Desk Kołobrzeg, KGW Piotrowiczanki, OSP Wrzosowo oraz OSP Piotrowice, które cieszyły się ogromnym powodzeniem i zostały całkowicie wyprzedane. OSP Dygowo przygotowało pokaz symulujący wypadek samochodowy z udziałem osób poszkodowanych, a na miejscu działał również punkt pierwszej pomocy zorganizowany przez grupę PARAMEDIC Kołobrzeg.

  Festyn dla Łukasza wsparli również motocykliści z Voyager Club Kołobrzeg oraz lokalna grupa Motoelements Piotrowice, a nie zabrakło również zabytkowych samochodów ze Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Motoryzacji z Kołobrzegu. Goście mogli także wysłuchać koncertów Anastazji Violin oraz Izabeli Sokołowskiej -Kot.

  Głównym punktem festynu była aukcja, w której towarzyszyły wielkie emocje! Najwyższą kwotą, jaką uzyskano, było 2000 złotych za pobyt w ośrodku wczasowym. Wylicytowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Piotrowicach voucher  przekazano dla Łukasza i jego żony. Łącznie z licytacji udało się zebrać ponad 13 tysięcy złotych! Ze względu na dużą ilość przekazanych fantów na licytację, organizatorzy będą kontynuować akcję online, gdzie będzie można wylicytować wspaniałe nagrody.

  W sumie podczas festynu charytatywnego udało się zebrać 39 tysięcy złotych, a akcję wsparł również ksiądz Grzegorz Jagodziński, który przekazał datki od parafian w wysokości 2000 złotych. Razem daje to 41 000 złotych dla Łukasza!

  festyn-charytatywny-Piotrowice-Jako organizatorzy festynu pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tej pięknej akcji dla Łukasza! Dziękujemy wszystkim sponsorom, darczyńcom, osobom które przyczyniły się w jakikolwiek sposób w organizację tego wielkiego wydarzenia! Wielkie podziękowania dla Pań i Panów, którzy dzielnie obsługiwali wszystkie stoiska! Pięknie dziękujemy !

  Jako organizatorzy jesteśmy w wielkim szoku i nie dowierzaniu co wspólnie udało się Nam zrobić. Jednego jesteśmy pewni, ciężka praca się opłaca ! WIELKIE DZIĘKI!

  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PIOTROWICACH

  KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH PIOTROWICZANKI W PIOTROWICACH

  festyn-w-Piotrowicach-

 • Wybory do Sejmu i Senatu RP. Wyniki głosowania w gminie Dygowo

  Wybory do Sejmu RP w Gminie Dygowo wygrał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość z przewagą 455 głosów  na drugim komitetem – Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI.

  Najlepszy wynik wśród kandydatów do Sejmu RP uzyskał Czesław Hoc (PiS) – 638 głosów. Drugi wynik , mniejszy o 343 głosy uzyskał Marek Hok (KO).

  Do Senatu RP najlepszy wynik uzyskał Henryk Carewicz wyprzedzając Janusza Gromka o 23 głosy.

  Nieoficjalnie frekwencja podobnie jak w całej Polsce była wysoka - 50,05 procent. Na 4290 uprawnionych głosował 2118 osób.

  Wyniki opracowano na postawie danych z protokołów obwodowych komisji.

   

 • Zabawa karnawałowa dla dzieci w Piotrowicach

  W Piotrowicach miejscowe sołectwo zorganizowało zabawę karnawałową dla dzieci. Tradycyjnie , zabawa była okazją do rozdania wszystkim dzieciom paczek ze słodyczami, które ufundowało Stowarzyszenie „Senior”.

 • Zapraszamy na festyn charytatywny do Piotrowic. Możemy pomóc Łukaszowi!

  Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Piotrowiczanki” serdecznie zapraszają na festyn charytatywny dla

  Łukasza Klechowicza!

  Łukasz to młody tata, mąż który drugi raz wzmaga się z okropnym nowotworem . Po kolejnej operacji tym razem glejak wielopostaciowy IV stopnia potrzebuje wsparcia finansowego na leczenie alternatywne ,aby nowotwór nie wrócił już nigdy.  Pragniemy wesprzeć finansowo Łukasza aby jak najdłużej mógł się leczyć i żyć dla córeczki, a z Wami możemy to zrobić. Liczymy na Waszą obecność. Przygotowaliśmy wiele atrakcji! Dzięki darczyńcom zdobyliśmy mnóstwo wspaniałych przedmiotów na licytacje między innymi piłka z podpisem Adama Nawałki, weekendowe pobyty w ośrodkach wypoczynkowych, nauka nurkowania, roczne zezwolenie na połów ryb w rzece Parsęcie. Wymienione to jedne z niewielu rzeczy do wylicytowania. Jest ich naprawę mnóstwo!

  Pamiętajcie wszystko w szczytnym celu!

  Razem możemy więcej!

  festyn-piotrowice-

   

 • Zderzenie osobówki z ciągnikiem rolniczym

  W Piotrowicach doszło do poważnego wypadku drogowego. Cięgnik rolniczy wyjeżdzający z drogi gruntowej zderzył się z samochodem osobowym marki Skoda. Miejsce zdarzenia zabezpieczały zastępy OSP Wrzosowo i Dygowo , JRG Kołobrzeg i policja.  Kierowcę osobówki przejął zespół ratownictwa medycznego.

 • Zebranie sprawozdawco –wyborcze stowarzyszenia „Senior”. Dotychczasowy zarząd wybrany na kolejną kadencję

  W Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze   Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „Senior”. Podsumowano działalność zarządu za rok sprawozdawczy 2018 oraz za okres całej pięcioletniej kadencji. Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła działalność organizacji, po czym zebrani jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium. Na kolejną kadencję wybrano zarząd w składzie dotychczasowym. Prezesem jednogłośnie został wybrany Antoni Bernatowicz, który tę funkcję sprawuje od początku istnienia stowarzyszenia „Seniora”, czyli od 1998 roku. Na zebraniu obecny był wójt Grzegorz Starczyk i radny powiatowy Robert Jaruzel.

  Skład zarządu Stowarzyszenia „Senior” :

  Bernatowicz Antoni           Prezes

  Sobański Zdzisław            Wiceprezes

  Borowska Małgorzata        Sekretarz

  Zielińska Monika                Skarbnik

  Lewandowski Tadeusz    Członek Zarządu

 • Zebranie sprawozdawcze OSP Piotrowice. Wójt: Macie potencjał , jestem Waszym sprzymierzeńcem

  W świetlicy wiejskiej w Piotrowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2018 miejscowej jednostki OSP. To jednostka o najmniejszym potencjale operacyjnym  w gminie Dygowo mimo ,że może się poszczyć 70 – letnią tradycją w służbie lokalnej społeczności. OSP Piotrowice w 2018 roku wyjeżdżało do akcji tylko sześć razy na dziesięć dyspozycji. Jakie są tego przyczyny? Właściwie tylko jedna – wieloletnie zaniedbania, które przyniosły widoczne skutki. Jednostka nie posiada remizy z prawdziwego zdarzenia. Obiekt , który umownie nazywany jest remizą nie spełnia jakichkolwiek standardów budowlanych , funkcjonalnych i estetycznych. Brak ogrzewania powoduje ,że zbiornik wozu bojowego (Star 200 przejęty w 2017 roku z OSP Wrzosowo) okresie zimowym nie jest napełniany wodą do gaszenia, co w praktyce wyklucza jednostkę z akcji.  Do tego dochodzi całoroczny problem z obsadą wozu bojowego, szczególnie brakuje zmienników kierowcy.  

  Wszystko to można zmienić. Wójt Grzegorz Starczyk na zebraniu stwierdził ,że widzi potencjał w ludziach , którzy tworzą zespół ochotników – strażaków w Piotrowicach i jest ich sprzymierzeńcem. Jeszcze w tym roku Gmina Dygowo wykona dokumentację na budowę strażnicy  na miarę potrzeb jednostki (wcześniejszy projekt jest nie realny do wykonania) oraz poczyni kroki aby znaleźć źródła finasowania i w ciągu trzech lat zrealizować inwestycję. Ponadto wójt zapewnił ,że rozmawia i będzie rozmawiał ze wszystkimi przedstawicielami zarządów jednostek gminnych OSP w gminie na tematy związane z bieżącym doposażaniem w niezbędny sprzęt i umundurowanie.

  Strażacy z Piotrowic przyjęli stanowisko i deklarację wójta z zadowoleniem, aczkolwiek i tak najwięcej zależy od nich samych. Zaangażowanie zarządu i członków OSP w Piotrowicach to jedyny klucz to poprawy gotowości operacyjnej i wizerunku. Chętnych do szeregów OSP nie brakuje.Gmina Dygowo chce wspierać jednostkę pod każdym względem.

   Wracając do zebrania. Zarząd OSP Piotrowice przedstawił sprawozdanie za ubiegły rok z działalności oraz finansowe.  Odczytana opinia komisji rewizyjnej została pozytywnie przyjęta przez członków jednostki i w drodze głosowania udzielono zarządowi jednogłośnego absolutorium. Po udzieleniu absolutorium dotychczasowy prezes jednostki dh Łukasz Ćwiek zrezygnował z tej funkcji.  Jako przyczynę podał względy osobiste. W takiej sytuacji zgodnie ze stanem prawnym w czasie trwającego zebrania zgromadzeni członkowie musieli wybrać  nowego prezesa. Jedynym zgłoszonym  kandydatem został dh Mateusz Marczyk. W wyniku głosowania został on wybrany jednogłośnie prezesem OSP Piotrowice.

  Zarząd jednostki przedstawił na zebraniu program obchodów 70-lecia OSP Piotrowice , które zaplanowane są na 15 czerwca tego roku. Na uroczystości strażacy z Piotrowic wystawią po raz pierwszy swój poczet sztandarowy.

  Zaproszeni na zebranie: Gmina Dygowo – wójt Grzegorz Starczyk , Emilia Królik , PSP w Kołobrzegu - asp. Paweł Artyński, zarząd gminny OSP reprezentowali druhowie: Marcin Tekiel, Wojciech Rózycki, Szymon Skiba, radny powiatowy Artur Wasiewski.

 • Zebranie wiejskie w Piotrowicach. Monika Zielińska wybrana sołtyską na druga kadencję

  W Piotrowicach w świetlicy odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców.  Na początku zebrania wójt przedstawił pakiet spraw: finanse gminy po utracie wpływów z podatków od wiatraków i podwyżkach energii elektrycznej,  gospodarkę odpadami oraz zmianę przepisów związaną z przekształcaniem gruntów pod zabudowę.  Następnie w związku z kończąca się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Mieszkańcy jednogłośnie wybrali pełniącą do tej pory tę funkcję – Monikę Zielińską. W skład nowej rady sołeckiej weszli: Marta Minkiewicz, Martyna Wilk i Wioleta Szczytowicz.