• 50 lat pożycia małżeńskiego pary z Czernina

  Państwo Barbara i Marian Kucharscy z Czernina obchodzili jubileusz pięćdziesięciolecia  pożycia małżeńskiego. Z tej okazji  w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie dostojni jubilaci zostali odznaczeni  medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” ,przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość odbyła się w gronie licznie przybyłej rodziny.  List okolicznościowy odczytała kierowniczka  USC Ewa Kowalczyk a odznaczenia  w imieniu prezydenta wręczył Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk . Tradycyjnie Złota Para otrzymała z rąk wójta okolicznościowe dyplomy, kwiaty i upominek.

  Szacownym Jubilatom życzymy kolejnych wspólnych lat pożycia w zdrowiu i szczęściu.

 • 50 lat razem. Złote Gody pary z Dygowa

  Państwo Regina i Ryszard Bugajczyk obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złota Para zawarła związek małżeński w 1972 roku w Białogardzie. Ten moment , uwieczniony na fotografiach i udostępniony przez Państwo Bugajczyk prezentujemy poniżej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda ,przyznał dostojnym jubilatom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w gronie rodziny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie.  Laudację na cześć Państwa Bugajczyk wygłosiła  kierowniczka USC w Dygowie, Ewa Kowalczyk ,a odznaczenia  w imieniu głowy państwa wręczył Wójt Gminy Dygowo ,Grzegorz Starczyk. Wójt złożył jubilatom życzenia , wręczył kwiaty, okolicznościowy dyplom i upominek.

  Złotej Parze życzymy kolejnych wspólnych lat pożycia w zdrowiu , szczęściu i miłości najbliższych.

   

 • 50 lat razem. Złote Gody świętuje para z Dygowa

  Państwo Alicja i Leszek Żuchowscy z Dygowa świętowali jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie miała miejsce uroczystość wręczenia Złotej Parze medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Dekoracji dostojnych jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej, dokonał wójt Grzegorz Starczyk. Kierowniczka USC Ewa Kowalczyk odczytała tekst okolicznościowy. Po oficjalnej ceremonii wójt złożył jubilatom życzenia oraz wręczył kwiaty i upominek.

  Szacownym Jubilatom życzymy kolejnych wspólnych lat pożycia w zdrowiu i szczęściu.

 • Gmina Dygowo 2018 w statystyce USC

  Zwyczajem lat poprzednich przedstawiam statystykę roku 2018 Giny Dygowo w liczbach zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie. Tabele i wykresy obrazują zdarzenia – małżeństwa ,urodzenia  i zgony zarejestrowane w USC w roku 2018 oraz porównawczo w latach minionych. Ponadto przedstawiają  statystykę

 • Gmina Dygowo 2019 w statystyce USC (tabele i wykres)

  Statystka ludności oraz zdarzeń w gminie Dygowo w roku 2019 została przygotowana przez Urzędu Stanu Cywilnego w Dygowie. Na podstawie tych danych przygotowałem zestawienia tabelaryczne, które lepiej obrazują sytuację demograficzną na terenie gminy. W uzupełnieniu dodam ,że najpopularniejsze imiona nadawane przez rodziców w roku 2019 to: żeńskie - Julia, Maja i Nadia a męskie Oliwier.

 • Gmina Dygowo 2020 w statystyce USC

  Na terenie gminy Dygowo w 2020 roku USC zarejestrował 43 urodzenia – 28 dziewczynek i 15 chłopców (2019- 46 urodzeń)

  Najpopularniejsze imię żeńskie - Julia i Maja, męskie –Leon

  W 2020 roku w USC w Dygowie zarejestrowano 10 małżeństw (2019 – 34 małżeństwa). Rozwodów było 11 ( 2019 -13 rozwodów).

  Zgony mieszkańców w 2020 roku to liczba 80 (2019- 72 zgony).

  Poniżej wykres ilości mieszkańców w latach 2015-2020 oraz wykaz ilości mieszkańców gminy w poszczególnych miejscowościach.

  usc-dygowo-ststystyka-2020

 • Gmina Dygowo 2021 w statystykach Urzędu Stanu Cywilnego

  Miniony rok był kolejnym , w którym statystyki USC Dygowo odnotowały spadek liczy mieszkańców gminy. Na dzień 31 grudnia 2021 roku w gminie Dygowo na pobyt stały zameldowanych było 5317 mieszkańców. W stosunku do  roku 2020 gmina zmniejszyła się o 56 osób. Na pobyt czasowy zarejestrowane były 132 osoby.

  Odnotowano 42 urodzenia – 17 dziewczynek i 25 chłopców. To również mniej niż w latach ubiegłych: 43-2020 , 46-2019 , 61-2018 , 52-2017. Najpopularniejsze imiona to: dziewczynki- Zofia, Pola, Liliana, chłopcy- Aleksander. W USC Dygowo zarejestrowano również 9 narodzin za granicą (5-2020 , 3-2019 , 11-2018 , 7-2017).

  W USC Dygowo zarejestrowano 20 małżeństw, w tym 12 cywilnych , 6 konkordatowych i 2 zawarte za granicą(10 – 2020 , 34-2019 , 22-2018).

  W roku 2021 odnotowano 90 zgonów, w tym 50 zostało zarejestrowanych w USC Dygowo (80/46-2020 , 72/34-2019  , 84/46-2018).

 • Gmina Dygowo 2022 w statystykach Urzędu Stanu Cywilnego

  Rok 2022 był kolejnym , w którym statystyki USC Dygowo odnotowały spadek liczy mieszkańców gminy. Na dzień 31 grudnia 2022 roku w gminie Dygowo na pobyt stały zameldowanych było 5295 mieszkańców. W stosunku do  roku 2021 liczebność gminy  zmniejszyła się o 22 osoby. Na pobyt czasowy zarejestrowanych było 125 osoby.

  Odnotowano 33 urodzenia – 18 dziewczynek i 15 chłopców. To również mniej niż w latach ubiegłych: 42-2021, 43-2020 , 46-2019 , 61-2018 , 52-2017. Najpopularniejsze imiona to: dziewczynki- Hanna, Liliana, chłopcy- Antoni, Leon, Franciszek. W USC Dygowo zarejestrowano również 8 narodzin za granicą (9-2021, 5-2020 , 3-2019 , 11-2018 , 7-2017).

  W USC Dygowo zarejestrowano 17 małżeństw, w tym 11 cywilnych i 5 konkordatowych oraz  1 zawarte za granicą (20-2021, 10 – 2020 , 34-2019 , 22-2018).

  W roku 2022 odnotowano 72 zgony, w tym 35 zostało zarejestrowanych w USC Dygowo (90/50-2021, 80/46-2020 , 72/34-2019  , 84/46-2018).

   

 • Gmina Dygowo 2023 w statystykach Urzędu Stanu Cywilnego

  Liczba ludności w gminie Dygowo systematycznie maleje. Statystki z ostatnich dziewięciu lat pokazują ten fakt. Na dzień 31 grudnia 2023 roku w gminie Dygowo na pobyt stały zameldowanych było 5268 mieszkańców. W stosunku do  roku 2022 ubyło 27 osób. Na pobyt czasowy zarejestrowanych było 114 osób.

  Odnotowano 35narodzin– 19 dziewczynek i 16 chłopców. W latach minionych statystyka wygląda to następująco: 33-2022, 42-2021, 43-2020 , 46-2019 , 61-2018 , 52-2017. Najpopularniejsze imiona to: dziewczynki- Michalina, chłopcy- Antoni, Jakub. W USC Dygowo zarejestrowano również 5 narodzin za granicą (8-2022, 9-2021, 5-2020 , 3-2019 , 11-2018 , 7-2017).

  W USC Dygowo zarejestrowano 19 małżeństw, w tym 8 cywilnych i 9 konkordatowych oraz  2 zawarte za granicą (17-2022, 20-2021, 10-2020 , 34-2019 , 22-2018).

  W roku 2023 odnotowano 70 zgonów, w tym 32 zostało zarejestrowanych w USC Dygowo (72/35-2022 ,90/50-2021, 80/46-2020 , 72/34-2019  , 84/46-2018).

  ststystyka-usc-dygowo-liczba-mieszkancow-w-gminie-dygowo-usc-dygowo-

 • Informacja dla Par obchodzących w 2020 roku jubileusz pożycia małżeńskiego

  Urząd Stanu Cywilnego w Dygowie zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gminy Dygowo zainteresowane otrzymaniem medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia.Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2020 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń prosimy o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominamy, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

  Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście do 28.02.2020 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Dygowie, pok. nr 1. (informacja pod numerem tel: 94 35 84 670).


   

 • Informacja dla Par obchodzących w 2021 roku jubileusz pożycia małżeńskiego

  Urząd Stanu Cywilnego w Dygowie zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gminy Dygowo zainteresowane otrzymaniem medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia.

  Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2021 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały odznaczone medalami.

  Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń prosimy o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominamy, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

  Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Dygowie, pok. Nr 1. Informacje pod numerem tel. 94 35 84 670.

 • Informacja dla Par obchodzących w 2022 roku jubileusz pożycia małżeńskiego

  Urząd Stanu Cywilnego w Dygowie zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gminy Dygowo zainteresowane otrzymaniem medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia.Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2022 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń prosimy o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominamy, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

  Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Dygowie, pok. nr 1, informacja pod numerem tel. 94 35 84 670.

 • Jubileusz Złotych Godów Pary z Pustar

  Państwo Krystyna i Tadeusz Wolanin z Pustar świętowali jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złota Para zawarła związek małżeński w 1971 roku w Gościnie. Ten moment sprzed pół wieku utrwalony na fotografii , prezentujemy poniżej.

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda przyznał dostojnym jubilatom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w gronie rodziny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie.  List okolicznościowy odczytała kierowniczka USC w Dygowie, Ewa Kowalczyk ,a odznaczenia  w imieniu prezydenta wręczył Wójt Gminy Dygowo ,Grzegorz Starczyk . Tradycyjnie jubilaci otrzymali z rąk wójta okolicznościowe dyplomy, kwiaty i upominek.

  Złotej Parze życzymy kolejnych wspólnych lat pożycia w zdrowiu , szczęściu i miłości najbliższych.

 • Jubileusz Złotych Godów Pary z Włościborza

  Państwo Różanna i Jerzy Okupscy obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubilaci zawarli związek małżeński 24 grudnia 1971 roku w USC w Biesiekierzu.  Na tę okoliczność , na wniosek rodziny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda ,przyznał dostojnym jubilatom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w gronie rodziny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie.  Gospodarzami tego zacnego wydarzenia byli Wójt Gminy Dygowo , Grzegorz Starczyk i kierowniczka USC w Dygowie, Ewa Kowalczyk, która rozpoczęła uroczystość laudacją na cześć Złotej Pary. Następnie w imieniu głowy państwa wójt wręczył odznaczenia, po czym złożył jubilatom życzenia oraz wręczył kwiaty, okolicznościowy dyplom i upominek.

  Państwo Okupscy udostępnili również swoje zdjęcia ślubne sprzed pół wieku.

  Złotej Parze życzymy kolejnych wspólnych lat pożycia w zdrowiu , szczęściu oraz miłości wzajemnej i najbliższych.

 • Julio, witamy w gminie Dygowo!

  7 stycznia ,o godzinie 17.50 przyszła na świat w kołobrzeskim szpitalu Julia – pierwszy noworodek z gminy Dygowo w 2024 roku. Nowa mieszkanka gminy mierzyła 55 cm , ważyła 4,050 kg i otrzymała komplet punków w skali Apgar. Szczęśliwi rodzice Katarzyna i Mateusz Figura przyjęli zaproszenie Wójta Gminy Dygowo i odwiedzili Urząd Stanu Cywilnego w Dygowie. Wójt Grzegorz Starczyk i kierowniczka USC  Ewa Kowalczyk przywitali Pierwszą Mieszkankę z należnymi honorami. Wójt złożył rodzicom  gratulacje i wręczył kwiaty oraz drobny upominek dla noworodka.

  Malutkiej Julce , jej rodzicom oraz braciom Antoniemu (3 latka) i Alanowi ( 6 lat)  życzymy zdrowia, jak najwięcej uśmiechu  i radosnych dni.

 • Mikołaj, pierwszym dzieckiem z Gminy Dygowo urodzonym w Nowym Roku

  W 2021 roku ,pierwszy noworodek z gminy Dygowo przyszedł na świat 5 stycznia  w kołobrzeskim szpitalu. Chłopczyk ,Mikołaj Miłosz Rosiński, wraz z rodzicami Wioletą i Miłoszem mieszkają we Wrzosowie.  

  Tradycją jest , że pierwsze dziecko urodzone w Nowym Roku odwiedza Wójt Gminy Dygowo. W tym roku, szczęśliwi rodzice wraz z Mikołajem gościli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie. Wójt Grzegorz Starczyk w obecności kierowniczki USC, Ewy Kowalczyk złożył rodzicom  gratulacje i wręczył drobny upominek dla noworodka.

  Mikołaj uczcił powagę chwili błogim snem w ramionach mamy.

  Maluszkowi oraz rodzicom życzymy wszystkiego dobrego!

 • Pani Antonina z Dygowa skończyła 100 lat!

  Sto lat życzymy każdemu przy okazji urodzin lub imienin, jednakże doczekać tak zacnego jubileuszu udaje się tylko nielicznym. Tego daru doświadczyła Pani Antonina Kropielnicka z Dygowa, która przyszła na świat 16 listopada 1923 roku na Kresach II Rzeczypospolitej.  Pani Antonina jest osobą pogodną, uśmiechniętą, rozmowną, wychowała trójkę dzieci i może pochwalić się dziesięciorgiem wnucząt ,osiemnaściorgiem prawnucząt i dziewięciorgiem praprawnucząt. W  Dygowie mieszka od 1946 roku, jest jednym pierwszych osadników ziemi dygowskiej. Przez wiele lat była członkinią Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie.

  W dniu dzisiejszym szacowna jubilatka celebrowała ten wyjątkowy jubileusz w domu , w gronie rodziny i licznych gości. Życzenia dalszych lat w zdrowiu i wszelkiej pomyślności składali:

  · przedstawiciele Placówki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kołobrzegu,

  · Wójt Gminy Dygowo – Grzegorz Starczyk, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dygowie – Ewa Kowalczyk, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie –Wioleta Dzwolak,

  · Przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Marek Kowalski – Prezes Zarządu, Mirosław Zalewski - Wiceprezes Zarządu, Piotr Dolata - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego,

  · Przedstawiciele jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie z prezesem Marcinem Tekiel na czele,

  · Lekarz rodziny Krystyna Woźniak wraz z pielęgniarką Krystyną Stachowiak.

  Podczas uroczystości obecni byli również przedstawiciele radia i telewizji regionalnej.

  Wśród licznych prezentów , które trafiły na ręce jubilatki, był pamiątkowy zbiór fotografii Pani Antoniny z różnych okresów jej życia, które zebrane w kolaż podarowane zostały przez Urząd Stanu Cywilnego w Dygowie.100-lat-Antoniny-Kropielnickiej-Dygowo-

  Redakcja Portalu GminaDygowo.pl życzy pani Antoninie dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych lat pełnych rodzinnego ciepła, radości i miłości.

 • Para ze Skoczowa obchodziła Złote Gody

  Państwo Stefania i Michał Majdan ze Skoczowa obchodzili pięćdziesięciolecie  pożycia małżeńskiego. Dostojni jubilaci zostali uhonorowani w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie medalami Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale w imieniu prezydenta wręczył wójt Grzegorz Starczyk. Tekst okolicznościowy odczytała kierowniczka  USC Ewa Kowalczyk. Wójt  złożył jubilatom życzenia oraz wręczył kwiaty i upominek.

  Szacownym Jubilatom życzymy kolejnych wspólnych lat pożycia w zdrowiu i szczęściu.

 • Remont USC w Dygowie. Będzie jasno i stylowo!

  Ponad 30 lat sala ślubów Urzędu stanu Cywilnego w Dygowie służyła mieszkańcom gminy. Przyszedł czas na dawno oczekiwany remont. Korytarz, poczekalnia i sala ceremonialna otrzymają nowoczesne , stylowe i jasne wnętrze. To będzie prawdziwa metamorfoza! Nawiązując do minionej epoki ,jako ciekawostkę warto dodać ,że w 1986 roku wczesny wojewoda koszaliński przyznał USC w Dygowie pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy USC w województwie grupy gmin.  Wykonawca – firma z Dygowa , został wyłoniony w ramach zapytań ofertowych. Prace rozpoczną się 19 listopada i potrwają do 28 grudnia. Oczywiście w tym czasie nie będą się odbywały ceremonie ślubne.

  Autor zdjęć Marek Kawęcki

 • Sprawdź datę ważności dowodu osobistego!

  Dowody osobiste wydane w 2014 roku tracą ważność. Sprawdź, czy nie musisz wymienić swojego dokumentu tożsamości.

  Dodatkowe informacje i formalności  dotyczące wymiany dowodu osobistego załatwiane są w Urzędzie Gminy Dygowo – Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 1, tel. 94 358 46 70.