facebook_page_plugin
Najnowsze:

22

Sie
Na Komisji Społecznej o sporcie w Gminie Dygowo
W dniu wczorajszym miało miejsce posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Dygowo, na którym przedstawiciele, w większości prezesi  klubów sportowych (organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Dygowo) przedstawili sprawozdanie z działalności sportowej organizacji oraz wykorzystania publicznych środków finansowych. W

27

Cze
Wójt i radni Gminy Dygowo debatowali nad przyszłością zabytku i...
Jaka będzie przyszłość  zabytkowego Domu Kultury w Dygowie? Ten temat był dziś przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Dygowo, zwołanego na zapotrzebowanie wójta. Dyskutowano czy w ogóle instytucja Dom Kultury ma rację bytu w Gminie Dygowo. Radni wskazali bliskość miejskiego ośrodka kultury w regionie jakim

08

Cze
Absolutorium dla Wójta Gminy Dygowo i uznanie dla Skarbnik
W dniu dzisiejszym odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Dygowo. W czasie posiedzenia radni między innymi poddali pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2016 rok, następnie jednogłośnie  udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo. Przewodniczący rady

07

Cze
Jutro XXVII Sesja Rady Gminy Dygowo
8 czerwca we czwartek  odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Dygowo. Początek obrad zaplanowano na godzinę 12:00. Miejsce obrad  to świetlica wiejska przy ogrodowej 14. Tradycyjnie posiedzenie będzie można obejrzeć na kanale YouTube Gminadygowo.pl. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował

23

Maj
XXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dygowo
Dziś odbyła się XXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dygowo. Celem posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Dygowo do realizacji wspólnej inwestycji z Lasami Państwowymi Nadleśnictwa Gościno. Planowana inwestycja to remont odcinka drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej w miejscowości

18

Maj
Relacja z obrad XXV Sesji Rady Gminy Dygowo (wideo)
Dziś odbyła się XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dygowo. Głównym i jedynym punktem przewidzianym pod obrady było głosowanie nad wnioskiem ośmiu radych dotyczącym odwołania przewodniczącego rady. Głosowanie miało charakter tajny. Wniosek radych nie uzyskał większości ,to znaczy osimiu głosów i Przewodniczący Rady Gminy Dygowo

17

Maj
Jutro nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dygowo
We czwartek 18 maja odbędą się obrady nadzwyczajnej XXV Sesji Rady Gminy Dygowo. Miejscem posiedzenia będzie sala w Świetlicy Wiejskiej przy ulicy Ogrodowej 14. Początek godzina 9:00. Portal tradycyjnie będzie

27

Kwi
Relacja z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Dygowo (wideo)
Nieoczekiwany przebieg miała dzisiejsza XXIV Sesja Rady Gminy Dygowo. Pojawił się wniosek o włączenie do obrad rady wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo. Przebieg sesji został zarejestrowany  i jest możliwość zapoznania się z przebiegiem dzisiejszego posiedzenia. Zapraszam do obejrzenia materiału. Nagranie zawiera

26

Kwi
Jutro XXIV Sesja Rady Gminy Dygowo
27 kwietnia odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Dygowo. Początek obrad zaplanowano na godzinę 13:00. Miejsce obrad  to świetlica wiejska przy ogrodowej 14. Tradycyjnie posiedzenie będzie można obejrzeć na kanale YouTube Gminadygowo.pl. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował następujący

15

Mar
Relacja z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Dygowo (wideo)
W dniu dzisiejszym odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Dygowo. W szeregu przygotowanych pod obrady uchwał najbardziej oczekiwaną przez obecne dziś na sali świetlicy liczne media ,była uchwała dotycząca likwidacji Straży Gminnej. Po dziesięciu latach funkcjonowania tej formacji większością głosów radni zdecydowali się zakończyć działalność
Gmina Dygowo: portal użyteczny: www.gminadygowo.pl