facebook_page_plugin
Najnowsze:

21

Gru
Budżet Gminy Dygowo uchwalony
Budżet Gminy Dygowo na rok 2017 został jednogłośnie uchwalony. Radni opowiedzieli się za realizacją budżetu  wcześniej analizowanego na wspólnej komisji Rady Gminy Dygowo. Przychody gminy planowane są na poziomie 25 100 000 złotych , natomiast wydatki to kwota 24 503 334 złote. Nadwyżka budżetowa w kwocie 596 666 złotych przeznaczona będzie

20

Gru
Jutro wyjazdowa sesja Rady Gminy Dygowo
W dniu jutrzejszym 21 grudnia 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Jazach ,odbędą się obrady XX Sesji Rady Gminy Dygowo. Rozpoczęcie sesji godzina 12:00. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował

20

Gru
Wspólna komisja Rady Gminy Dygowo
W dniu wczorajszym odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Dygowo. Celem było zapoznanie się z projektami uchwał , a w szczególności uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwały będą procedowane w środę na XX wyjazdowej sesji w Jazach. Radni mieli możliwość otrzymania szczegółowych wyjaśnień dotyczących

29

Lis
Relacja z obrad XIX sesji Rady Gminy Dygowo (wideo)
W dniu dzisiejszym odbyło się XIX posiedzenie Rady Gminy Dygowo. Po raz pierwszy w nowym układzie stołów przy których zasiadają radni sołtysi i wójt. Pod głosownie poddano 8 uchwał. W czasie sprawozdania z działalności wójt Grzegorz Starczyk przekazał między innymi informację iż wpłynęły do Urzędu Gminy pisma informujące o rezygnacji z funkcji

28

Lis
Jutro XIX Sesja Rady Gminy Dygowo
Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2016 roku o godzinie 13:00 w sali OSP Dygowo przy  ulicy  Ogrodowa 14 odbędą się obrady XIX Sesji Rady Gminy Dygowo. Zaplanowano

26

Paź
Relacja z obrad XVIII sesji Rady Gminy Dygowo (wideo)
Dzisiejsza XVIII sesja Rady Gminy Dygowo była pierwszą z udziałem nowo wybranego wójta Grzegorza Starczyka. Wójt bez tremy odpowiadał na interpelacje radnych oraz przedstawił sprawozdanie z działalności od czasu wyboru na stanowisko. Poza tym zapowiedział w najbliższym czasie audyt zewnętrzny mający na celu przedstawienie stanu

25

Paź
Jutro XVVIII Sesja Rady Gminy Dygowo
Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zawiadamia, że dnia 26 października 2016 roku o godzinie 13:00 w sali OSP Dygowo przy ul. Ogrodowej 14 odbędą się obrady XVIII Sesji Rady Gminy Dygowo. Obrady zaplanowane są

02

Wrz
Relacja z obrad XVI sesji Rady Gminy Dygowo (wideo)
W dniu dzisiejszym odbyła się XVI sesja Rady Gminy Dygowo – pierwsza bez wójta wybranego w wyborach powszechnych. Urząd Gminy Dygowo reprezentował  pełniący funkcję wójta Marek Kukie. Najwięcej emocji w czasie  dzisiejszych obrad dotyczyło uchwały w sprawie wniosku inwestora Parku Rozrywki „Pomerania” ,dotyczącego akceptacji przez

01

Wrz
Jutro XVI Sesja Rady Gminy Dygowo
W dniu jutrzejszym  w piątek 2 września w sali OSP Dygowo przy ulicy Ogrodowej  odbędą się obrady XVI Sesji Rady Gminy Dygowo. Początek obrad o godzinie 13:00. Przewodniczący Rady Gminy zaplanował

22

Lip
XV Sesja Rady Gminy - ostatnia z wójtem Markiem Zawadzkim (wideo)
Dzisiejsza- XV Sesja Rady Gminy Dygowo- była ostatnią w jakiej uczestniczył jako wójt Marek Zawadzki. Pierwszy sierpnia będzie jego ostatnim dniem pracy w Gminie Dygowo. Poza  porządkiem obrad , podziękowania za długoletnią współpracę z wójtem złożył prezes stowarzyszenia „Senior” w Piotrowicach- Antoni Bernatowicz oraz dyrektorka
Gmina Dygowo: portal użyteczny: www.gminadygowo.pl