facebook_page_plugin
Najnowsze:

20

Cze
Program Rewitalizacji Gminy Dygowo na lata 2017-2023
Rada Gminy Dygowo na posiedzeniu 6 marca 2018 roku przyjęła uchwałę  nr XXXIII/270/18  dotyczącą Programu Rewitalizacji Gminy Dygowo na lata 2017-2023. Traci moc wcześniejsza uchwała nr XXIX/226/17 z dnia 29 września 2017 roku. Treść nowoprzyjętej uchwały dostępna jest poniżej.

14

Paź
Dokumenty wdrożenia Programu Rewitalizacji w Gminie Dygowo
Zakończył się pierwszy etap Rewitalizacji Gminy Dygowo na lata 2017-2027. Rada Gminy Dygowo podjęła uchwałę o przyjęciu Programu. W załączeniu niniejszego artykułu dostępne są dokumenty: Program Rewitalizacji, Raport z konsultacji oraz uchwała Rady Gminy Dygowo

28

Wrz
Obwieszczenie Wójta Gminy Dygowo (Rewitalizacja Gminy)
W związku ze złożonym  wnioskiem przez Wójta Gminy Dygowo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego , w sprawie uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Rewitalizacji Gminy Dygowo na

27

Wrz
Rewitalizacja Gminy Dygowo. Dokument końcowy
W dniu wczorajszym w świetlicy wiejskiej w Dygowie ,przedstawiciel firmy EU-Consult Sp. z.o.o. z Gdańska przedstawił opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Dygowo na lata 2017-2027. Spotkanie miało charakter otwarty i mogli z niego skorzystać mieszkańcy gminy , sołtysi i radni. Dokument będzie w najbliższy piątek omówiony na komisji

21

Wrz
Zaproszenie na prezentację Projektu Rewitalizacji Gminy Dygowo
Wójt Gminy Dygowo zaprasza na spotkanie prezentujące projekt Programu Rewitalizacji dla gminy Dygowo na lata 2017-2027, w dniu 26 września 2017 roku o godz. 17.00 do świetlicy wiejskiej w Dygowie, Podczas spotkania zostanie omówiony projekt dokumentu. Spotkanie ma na celu zebranie  uwag i opinii dotyczących opracowanego
Gmina Dygowo: portal użyteczny: www.gminadygowo.pl