facebook_page_plugin

 
Najnowsze:

20

Sty
Na terenie gminy Dygowo powstanie elektrownia słoneczna
Krajobraz gminy Dygowo wpisały wieże farm elektrowni wiatrowych. Ich obecność świadczy o tym ,że na terenie gminy produkowana jest „zielona energia” z odnawialnego źródła energii jakim jest wiatr. Niebawem powstanie na terenie gminy Dygowo kolejna siłownia , tym razem korzystająca z innego źródła - energii słonecznej.  Będzie to farma paneli

18

Sty
Podpisano umowę na utrzymanie dróg gminnych
W dniu dzisiejszym Gmina Dygowo podpisała umowę na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Przez dwa lata , do 31 grudnia 2020 roku, naprawy  i konserwacje dróg będących na utrzymaniu Gminy Dygowo prowadzić  będzie Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych Jan Kruszewski z Redlina koło Białogardu. Pierwsze prace rozpoczną się od poniedziałku.

17

Sty
Otwarcie ofert na budowę świetlicy w Skoczowie
Do Urzędu Gminy w Dygowie wpłynęły dwie oferty na budowę świetlicy wiejskiej w Skoczowie. Komisja przetargowa w części jawnej posiedzenia odczytała wartości złożonych ofert.  Najniższą kwotę w wysokości 851 671, 85 złotych zaoferowała firma ze Szczecina. Wartość drugiej oferty to kwota 870 000 złotych , którą zaoferowała firma z

17

Sty
Spotkanie włodarzy gminy Dygowo i Ustronie Morskie
W dniu wczorajszym  w Dygowie miało miejsce  się spotkanie  wójta Grzegorza Starczyka  z panią wójt Gminy Ustronie Morskie - Bernadetą Borkowską, na którym omówiono tematy związane z współpracą w zakresie infrastruktury turystycznej sąsiadujących gmin.

Foto: UG Dygowo

03

Sty
Budowa świetlicy w Skoczowie – ruszyła procedura przetargowa
Gmina Dygowo ogłosiła przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w Skoczowie. 17 stycznia nastąpi otwarcie ofert. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego. Umowa została podpisana przez Gminę Dygowo 27 września 2018 roku. Obiekt zostanie wybudowany na działce

19

Gru
Remont drugiego odcinka „Drogi Partnerstwa” zakończony
Protokół odbioru z 13 grudnia zakończył remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku od mostu na Parsęcie do wjazdu do szkółki leśnej w Kłopotowie.  Wykonawca ,firma PORR S.A. z Warszawy wykonała 574 metry nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami.  Koszt inwestycji z nadzorem to kwota 178 835,27 złotych. Partnerem Gminy Dygowo w przedsięwzięciu było

18

Gru
Umowa na odbiór odpadów komunalnych w 2019 roku podpisana
W dniu dzisiejszym , podpisaniem umowy sfinalizowana została procedura przetargu publicznego na odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dygowo.  Usługę świadczyć będzie dotychczasowy operator - Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska z Kołobrzegu.  Umowę podpisali: wójt Grzegorz Starczk i prezes spółki

07

Gru
Tylko jedna oferta w przetargu na odbiór odpadów w gminie Dygowo
W dniu dzisiejszym  w Urzędzie Gminy Dygowo miało miejsce otwarcie ofert przetargowych na zadanie pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dygowo. Wpłynęła tylko jedna oferta od Miejskiego Zakładu  Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o..  Przedsiębiorstwo złożyło ofertę

05

Gru
Gmina Dygowo zakupiła 1000 nowych , żółtych pojemników na odpady
Gmina Dygowo , korzystając z pięćdziesięcioprocentowego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zakupiła pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych i metali. Nowe ,żółte pojemniki w dniu wczorajszym zostały rozładowane w dwóch punktach: w Dygowie i Wrzosowie. Ułatwi to dystrybucję na posesje
Gmina Dygowo: portal użyteczny: www.gminadygowo.pl