facebook_page_plugin
Najnowsze:

14

Wrz
Informacja o przedterminowych wyborach Wójta Gminy Dygowo
Przedterminowe wybory Wójta Gminy Dygowo zostaną przeprowadzone w dniu 9 października 2016 roku w godzinach od 7.00 do 21. 00. W wyborach Wójta Gminy Dygowo głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na

13

Wrz
Skład Gminnej Komisji Wyborczej i dyżury
Znany jest skład Gminnej Komisji Wyborczej w Dygowie ,powołanej do przeprowadzenia przedterminowych wyborów wójta Gminy Dygowo, zarządzonych na dzień 9 października 2016 roku. W skład komisji wchodzą: 

07

Wrz
Opublikowano wykaz komitetów wyborczych
W dniu dzisiejszym Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie opublikowała listę złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydata na wójta w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Dygowo. Zgłoszono cztery komitety w kolejności : Komitet Wyborczy Wyborców
Gmina Dygowo: portal użyteczny: www.gminadygowo.pl