• Co dalej ziemią i budynkami KOWR we Włościborzu?

  We Włościborzu , na terenie należącym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ,miało miejsce spotkanie wójta Grzegorz Starczyka z  dyrektorem koszalińskiego oddziału KOWR Krzysztofem Nieckarzem. Obecni byli również sołtyska Włościborza Lucyna Pokusa oraz przedstawiciel rolników w radzie powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolników Wojciech Galek.

  Tematem spotkania była przyszłość gruntów rolnych i budynków gospodarczych w miejscowości Włościbórz, które należą do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Konkretnie zaś pytanie –dzierżawa czy sprzedaż, jaki podział działek w przypadku dzierżawy?
  Stanowisko Wójta Gminy Dygowo , zbieżne z oczekiwaniami rolników i w pełni akceptowane przez mieszkańców Włościborza to wydzierżawienie gruntów rolnikom, a obiekty gospodarcze przeznaczyć na działalność inną niż hodowla zwierząt lub po prostu rozebrać.
  Ponadto Wojciech Galek zaproponował aby grunty rolne, które miałyby być wydzierżawione zostały podzielone na mniejsze działki.

  Spotkanie nie przyniosło wiążących ustaleń. Rozmowy można posumować stwierdzeniem: co zrobi KOWR, zobaczymy.

 • GUS. Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

  Główny Urząd Statystyczny od 1 czerwca do 14 sierpnia br. będzie przeprowadzał wśród rolników badanie R-SGR (Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych). Celem jest dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, ich wieloprzekrojowej charakterystyki i opracowanie ich typologii.

  Metoda realizacji badania to:

  - samospis internetowy

  - wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego

  - wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

  Szczegółowe informacje o badaniu znajdują się na stronie internetowej: badania-ankietowe.stat.gov.pl

   

 • Potrzebna stabilizacja w rolnictwie. Rozmowa z rolnikami gminy Dygowo

  3 stycznia 2023 roku w świetlicy we Włościborzu odbyło się spotkanie  rolników z gminy Dygowo z przedstawicielami  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Ośrodka Doradztwa Rolniczego.  Omawiane  były między innymi tematy związane z ziemią rolną w Czerninie, dopłat oraz sytuacji związanej z zalewaniem rynku rolnego zbożem pochodzącym z Ukrainy. Tranzyt zbóż od naszego sąsiada , zamiast trafiać do państw trzecich zostaje w Polsce i obniża co raz ceny skupu krajowych produktów rolnych , co stanowi źródło problemów rolników. Zebranych przywitał wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, który był obecny na początku spotkania.

  Gośćmi portalu GminaDygowo.pl  byli Henryk Dobrołowicz i Wojciech Galek ,będący  przedstawicielami  rolników gminy Dygowo w radzie powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Rolnicy omówili tematy poruszane na zebraniu we Włościborzu oraz przedstawili sytuację polową, a także na rynku nawozów i środków ochrony roślin. Panowie, w związku z kończącą się w tym roku kadencją ,podsumowali swoją działalność w radzie powiatowej ZIR.

 • Program Rewitalizacji Gminy Dygowo na lata 2017-2023

  Rada Gminy Dygowo na posiedzeniu 6 marca 2018 roku przyjęła uchwałę  nr XXXIII/270/18  dotyczącą Programu Rewitalizacji Gminy Dygowo na lata 2017-2023. Traci moc wcześniejsza uchwała nr XXIX/226/17 z dnia 29 września 2017 roku. Treść nowoprzyjętej uchwały dostępna jest poniżej.

 • Szkody rolnicze-susza. Jak zgłaszać?

  Tegoroczna susza odbije się zmniejszonymi plonami i co za tym idzie dochodami rolników. Rekompensatą za utracone przychody ma być  rządowa pomoc finansowa. Warunkiem otrzymania pomocy jest zgłoszenie szkody rolniczej. Wojciech Galek - Członek Rady Powiatowej Powiatu Kołobrzeg, sołtys Dygowa oraz Dorota Gruchała - Sekretarz Gminy Dygowo przedstawiają ścieżkę zgłaszania szkód rolniczych związanych z suszą.

 • Uwaga Rolnicy! Ważne informacje dotyczące zgłaszania szkody rolnej

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.), producent rolny zgłasza wystąpienie szkód w uprawach rolnych spowodowane suszą w terminie umożliwiającym ich oszacowanie przez komisję, jednak nie później niż do 15 września roku wystąpienia szkody.

  Deklaracja przez producenta rolnego zgłoszenia o oszacowanie przez Komisję powołaną przez Wojewodę strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę  nie zastępuje złożenia przez tego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem publicznej aplikacji.

  Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę szkód spowodowanych przez suszę jest zgłoszenie o oszacowanie szkód zawierające podpisaną przez producenta rolnego zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

  Podanie przez producenta rolnego w zgłoszeniu nieprawidłowych informacji dotyczących danych osobowych, danych gospodarstwa lub danych w uprawach rolnych i ujęcie takich danych w raporcie będzie wiązać się z wydłużeniem terminu otrzymania przez producenta rolnego protokołu oszacowania strat lub kalkulacji.

  W rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich szkody spowodowane przez suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb; a zatem szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie wówczas gdy na danym terenie zgodnie z KBW wystąpiła susza.

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewoda powołuje Komisje do szacowania w gospodarstwach rolnych szkód powstałych w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy, zgłoszonych przez producentów rolnych.

  Komisja dokonuje oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w terminie nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

   

 • Zebranie Rady Powiatowej Powiatu Kołobrzeg ZIR w Dygowie

  W Dygowie odbyło się zebranie Rady Powiatowej Powiatu Kołobrzeg Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Na spotkaniu z rolnikami obecny był dyrektor  Krajowego ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie (KOWR)- Krzysztof Nieckarz. Przewodniczył Lech Bany. Główne tematy to przetargi związane ze zbyciem ziemi w tym przejętej ze spółki rolnej z kapitałem zagranicznym z Kłopotowa oraz ulgi dla rolników z tytułu strat spowodowanych z ubiegłoroczną suszą. Z ramienia urzędu gminy na spotkaniu obecna była sekretarz Dorota Gruchała.

 • Żniwa 2023 w gminie Dygowo

  Małe żniwa na polach gminy Dygowo praktycznie zakończone. Tradycyjnie ,rolnik, sołtys Dygowa – Wojciech Galek przedstawił portalowi sytuację związaną jakością zbóż na polach  i ich skupem, a tu miał najświeższe informacje , gdyż 14 lipca był na spotkaniu rolników z zarządem i kierownikiem skupu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego w Stoisławiu. 

 • Żniwa rzepakowe rozpoczęte

  Na terenie gminy Dygowo plantatorzy rzepaku rozpoczęli zbiór.