• Wybory sołtysa Stramniczki

  17 czerwca w świetlicy wiejskiej w Czerninie mieszkańcy najmniejszego sołectwa w gminie Dygowo – Stramniczki wybrali sołtyskę i radę sołecką. Zebranie  odbyło się gościnnie w Czerninie , gdyż sołectwo nie  ma własnej świetlicy. Jedyną kandydatką na sołtysa była Joanna Madrian, która sprawuje tę funkcję od lutego 2019 roku. 16 mieszkańców Stramniczki zdecydowało, że Joanna Madrian będzie sołtyską na drugą kadencję.

  W skład rady sołeckiej wybrano: Krystynę Krawczyk, Bogusława Krawczyka oraz Pawła Starczyka. Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego oraz radnej Sabiny Krawczyk. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

 • Wybory sołtysa w Jazach. Po 35 latach zmiana pokoleniowa

  Józef Tuz pełnił funkcję sołtysa miejscowości Jazy i Jażdże przez imponujące dziewięć kadencji, począwszy od 19 listopada 1988 roku. Jego długoletnia działalność przyczyniła się do rozwoju i integracji lokalnej społeczności. Jednak 19 czerwca 2024 roku nadszedł moment na zmianę władzy, gdy społeczność sołecka zdecydowała o wyborze nowego sołtysa.

  W świetlicy wiejskiej w Jazach odbyły się wybory, w których uczestniczyło 50 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Kandydatami na stanowisko sołtysa byli: Leszek Matczak, Arkadiusz Kowalczyk, Norbert Strąpoć oraz dotychczasowy sołtys Józef Tuz. Wyniki głosowania były następujące:

  - Leszek Matczak – 7 głosów

  - Arkadiusz Kowalczyk – 20 głosów

  - Norbert Strąpoć – 7 głosów

  - Józef Tuz – 16 głosów

  Największą liczbę głosów zdobył Arkadiusz Kowalczyk, zostając tym samym nowym sołtysem miejscowości Jazy i Jażdże.

  Podczas zebrania wybrano również członków rady sołeckiej, do której weszli: Karolina Iwicka, Iwona Pyc i Norbert Strąpoć. Nowa rada sołecka będzie wspierać sołtysa w realizacji jego obowiązków oraz w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

  Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnej Edyty Chudziak  oraz sołtysa Józefa Tuza. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

  Wybory te były ważnym wydarzeniem dla społeczności Jazów i Jażdży, symbolizującym demokratyczne podejście do zarządzania miejscowością oraz zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne.

 • Wybrano nową sołtyskę Gąskowa

  W Gąskowie odbyły się przedterminowe wybory sołtysa. Dotychczasowa sołtyska , Marzena Bociańska złożyła rezygnację. Od lutego 2019 roku było to jej druga kadencja. Mieszkańcy zaproponowali na nową sołtyskę jedną kandydatkę -Beatę Sobczak, która  w głosowaniu zdobyła zdecydowane poparcie. W Gąskowie uprawnionych do głosowania było 261 osób, obecnych było 40 i tyleż brało udział w głosowaniu. Dodatkowo uzupełniono skład rady sołeckiej o Izabelę Zawadę.

 • Wybrano sołtysa Świelubia

  W świetlicy wiejskiej w Świelubiu odbyły się wybory sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Mieszkańcy miejscowości wybrali swojego lidera na kolejną pięcioletnią kadencję. Sołtysem ponownie został Zdzisław Mikulski, który pełni tę funkcję nieprzerwanie od siedmiu lat, zdobywając zaufanie i poparcie lokalnej społeczności. W wyborach uczestniczyło 15 mieszkańców, którzy jednogłośnie poparli jedyną kandydaturę na sołtysa.

  Podczas tego samego spotkania wybrano również skład rady sołeckiej. Członkami rady zostali ponownie : Zdzisław Elmer, Katarzyna Piątek i Ewa Rulis. Ich zadaniem będzie wspieranie sołtysa w realizacji lokalnych inicjatyw oraz reprezentowanie interesów mieszkańców Świelubia.

 • Wyniki komitetów i kandydatów do Rady Gminy Dygowo

  Poniżej prezentujemy tabelę zwycięzców -kandydatów do Rady Gminy Dygowo w poszczególnych okręgach oraz wyniki jakie uzyskały komitety.

   

 • Zebranie mieszkańców Wrzosowa. Małgorzata Kamińska wybrana sołtyską na trzecią kadencję

  Mieszkańcy Wrzosowa spotkali się na zebraniu wiejskim w miejscowej świetlicy. Na najbliższe cztery lata ponownie wybrano sołtyską Małgorzatę Kamińską  oraz radę sołecką w składzie: Halina Gławdzin, Monika Kamińska i Anna Krysztofiak ( na zdjęciu). Na zebraniu obecnych było 68 osób. Podobnie jak na zebraniach w innych sołectwach, wójt informował mieszkańców o sytuacji finansowej gminy, konieczności podniesienia opłat za odbiór odpadów, a także o zmianie przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych.

 • Zebranie wiejskie mieszkańców Łykowa. Wybrano nowego sołtysa

  Mieszkańcy Łykowa spotkali się  na dorocznym zebraniu w świetlicy we Wrzosowie. W związku z kończącą się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Nowym sołtysem Łykowa został, różnicą jednego głosu Przemysław Jacykowski. Do rady sołeckiej weszli: Grzegorz Puzuna i Piotr Cielica.

 • Zebranie wiejskie mieszkańców Skoczowa. Tomasz Krawczyk pozostaje sołtysem na kolejną kadencję

  W świetlicy we Wrzosowie odbyło się zebranie sołeckie mieszkańców Skoczowa. W związku z kończącą się czteroletnią kadencją w czasie spotkania przeprowadzono  wybory sołtysa.  Funkcję sołtysa nadal będzie sprawował Tomasz Krawczyk, a będzie mu pomagała rada sołecka w składzie: Grażyna Żarska, Marlena Zdziobło i Szymon Skiba. Wójt przekazał mieszkańcom Skoczewa informacje, że w tym roku w ich miejscowości powstanie świetlica wiejska, więc jest to prawdopodobnie ostatnie zebranie „na wyjeździe”.

 • Zebranie wiejskie mieszkańców Stojkowa. Marcin Górniak nowym sołtysem

  Po raz ostatni mieszkańcy Stojkowa spotkali się na wyjazdowym zebraniu wiejskim w Dygowie. Budowa nowej świetlicy postępuje i we wrześniu będzie oddana po wielu latach oczekiwań mieszkańcom. Na spotkanie mieszkańcy Stojkowa przybyli bardzo licznie, obecnych było 36 osób. W związki z kończąca się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Mieszkańcy zgłosili na kolejna kadencję pełniącego te funkcję- Henryka Barana i Marcina Górniaka. W wyniku głosowania nowym sołtysem został Marcin Górniak (głosy 22 do 14). Skład nowej rady sołeckiej: Małgorzata Głogowska, Agnieszka Kubacka i Sandra Madejsza. Wójt w czasie spotkania przedstawił  pakiet ważnych spraw: gospodarka odpadami ,finanse gminy po utracie wpływów z podatków od wiatraków i podwyżkach energii elektrycznej,  oraz zmianę przepisów związaną z przekształcaniem gruntów pod zabudowę.

 • Zebranie wiejskie w Czerninie. Katarzyna Majcher wybrana sołtyską na drugą kadencję

  Na świetlicy w Czerninie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców. Wójt przedstawił mieszkańcom pakiet tematów: gospodarka odpadami ,finanse gminy po utracie wpływów z podatków od wiatraków i podwyżkach energii elektrycznej,  oraz zmianę przepisów związaną z przekształcaniem gruntów pod zabudowę. W związku z zakończoną kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Mieszkańcy ponownie wybrali na tę funkcję – Katarzynę Majcher. Dorady sołeckiej wybrano: Katarzyna Grochowska, Gabriela Tuńska, Agnieszka Szymańska i Andrzej Majcher.

 • Zebranie wiejskie w Dębogardzie. Piąta kadencja sołtyski z Dębogardu

  W Dębogardzie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców. W związku z kończącą się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory na kolejną czteroletnią kadencję. Licznie zebrani mieszkańcy sołectwa zaproponowali dwie kandydatury: pełniącą funkcję sołtysa Ewę Madej i Elżbietę Miernicką.  Sześcioma głosami ponownie została wybrana dotychczasowa sołtys, z którą będzie współpracowała rada sołecka w składzie: Alina Puzyna, Halina Stępień i Maciej Pukaluk.

 • Zebranie wiejskie w Gąskowie. Marzena Bociańska wybrana sołtyską na drugą kadencję

  W świetlicy w Gąskowie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców. To ostatnie-siedemnaste z cyklu spotkań mieszkańców z Wójtem  Gminy Dygowo w 2019 roku. W związku z zakończoną czteroletnią kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Mieszkańcy Gąskowa zgłosili jedną kandydatkę – pełniącą dotychczas te funkcję, Marzenę Bociańską, która  44 głosami na 46 głosujących została wybrana na kolejną kadencję. W skład rady sołeckiej weszli: Beata Sobczak, Marzena Siciak i Anna Minkiewicz. Podobnie jak na zebraniach w innych sołectwach, wójt informował mieszkańców o sytuacji finansowej gminy, konieczności podniesienia opłat za odbiór odpadów, a także o zmianie przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych.

 • Zebranie wiejskie w Jazach. Józef Tuz wybrany sołtysem na dziewiątą kadencję!

  Na świetlicy w Jazach odbyło się zebranie mieszkańców. Na najbliższe cztery lata już po raz dziewiąty wybrano sołtysem Józefa Tuz. To najdłużej pełniący tę funkcję sołtys w gminie Dygowo. Gdy w listopadzie ubiegłego roku rozmawiałem z Panem Józefem, nie był pewien czy będzie startował w wyborach, ale zostawił sobie furtę przemyśleniem:  „może taki starszy by się przydał”. Ja się okazało mieszkańcy zdecydowanie poparli tę myśl. Józef Tuz był jedynym kandydatem.  Sołtysa wspomagać będzie rada sołecka w składzie: Jarosław Wanszczyk, Karol Lesiak, Edyta Chudziak i Barbara Kowalczyk. Podobnie jak na zebraniach w innych sołectwach, wójt informował mieszkańców o sytuacji finansowej gminy, konieczności podniesienia opłat za odbiór odpadów, a także o zmianie przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych.

 • Zebranie wiejskie w Kłopotowie. Dariusz Olenowiecz jednogłośnie wybrany sołtysem

  Jak co roku we wnętrzu zabytkowego pałacu w Kłopotowie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców.  Wójt przedstawił pakiet spraw: finanse gminy po utracie wpływów z podatków od wiatraków i podwyżkach energii elektrycznej,  gospodarkę odpadami oraz zmianę przepisów związaną z przekształcaniem gruntów pod zabudowę.  Następnie w związku z kończąca się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Mieszkańcy jednogłośnie wybrali pełniącego do tej pory tę funkcję – Dariusza Olenowicza. W skład nowej rady sołeckiej weszli: Marek Matczak, Krzysztof Sucharczuk i Paweł Matczak.

 • Zebranie wiejskie w Piotrowicach. Monika Zielińska wybrana sołtyską na druga kadencję

  W Piotrowicach w świetlicy odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców.  Na początku zebrania wójt przedstawił pakiet spraw: finanse gminy po utracie wpływów z podatków od wiatraków i podwyżkach energii elektrycznej,  gospodarkę odpadami oraz zmianę przepisów związaną z przekształcaniem gruntów pod zabudowę.  Następnie w związku z kończąca się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Mieszkańcy jednogłośnie wybrali pełniącą do tej pory tę funkcję – Monikę Zielińską. W skład nowej rady sołeckiej weszli: Marta Minkiewicz, Martyna Wilk i Wioleta Szczytowicz.

 • Zebranie wiejskie w Pustarach. Krzysztof Siuciak ponownie wybrany sołtysem

  Na świetlicy wiejskiej w Pustarach odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców. Jak do tej pory było to zebranie z największą frekwencją -75 osób. Podobnie jak na innych spotkaniach wójt przedstawił mieszkańcom pakiet tematów: gospodarka odpadami ,finanse gminy po utracie wpływów z podatków od wiatraków i podwyżkach energii elektrycznej,  oraz zmianę przepisów związaną z przekształcaniem gruntów pod zabudowę. Ponadto wójt omówił ważny dla mieszkańców temat – kursy autobusów liniowych do Kołobrzegu. Ożywioną dyskusję wywołała zamiana godzin kursowania autobusów z wieczornych na przedpołudniowe. Gmina Dygowo dopłaciła miejskiej komunikacji do kursów  za 2018 rok 50 tysięcy złotych pomniejszone o około 8 tysięcy złotych z wpływów biletowych. Za rok 2019 kwota dopłaty zwiększy się do 90 tysięcy złotych. W czasie zebrania odbyły się wybory sołtysa w związku z zakończoną czteroletnią kadencją. Mieszkańcy zgłosili dwie kandydatury: Krzysztof Siuciak- pełniący dotychczas tę funkcję oraz Sylwia Dominowska. Większością głosów 58 do 14 wygrał Krzysztof Siuciak. W skład rady sołeckiej weszli: Krzysztof Rychliński, Paulina Siuciak, Edyta Świder i Krystian Knop.