facebook_page_plugin

 
Najnowsze:

UG Dygowo

Umowa na odbiór odpadów komunalnych w 2019 roku podpisana

W dniu dzisiejszym , podpisaniem umowy sfinalizowana została procedura przetargu publicznego na odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dygowo.  Usługę świadczyć będzie dotychczasowy operator - Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska z Kołobrzegu.  Umowę podpisali: wójt Grzegorz Starczk i prezes spółki Zenon Malinowski. Zieleń kołobrzeska była jedynym oferentem w ogłoszonym przez gminę przetargu. Łączny koszt przedmiotu umowy stanowi kwotę 561 640,16 złotych. Umowa obowiązuje cały rok 2019.
Autor zdjęć Marek Kawęcki
Gmina Dygowo: portal użyteczny: www.gminadygowo.pl