Ogłoszenie BURSY

W Bursie wystartowała rekrutacja na rok szkolny 2016/2017. Jest już aktywny formularz elektroniczny do przesyłania wniosków o przyjęcie do naszego domu. Prosimy o zapoznanie się ze Statutem i Regulaminem Bursy.
Zapraszamy też do zakładki http://www.bursa.szczecinek.caritas.pl/szkoly.
Szczecinek oferuje 8 szkół ponadgimnazjalnych z różnorodnymi profilami edukacji.
Pobyt w Bursie jest płatny (symboliczne czesne - 100 zł na miesiąc), ale osoby o dochodach poniżej minimum socjalnego są zwolnione z opłaty za pobyt. Uczniowie z wysoką średnią mogą też w trakcie pobytu uzyskać stypendium naukowe. Bursa ma inny charakter niż zwykły internat. Panuje w niej kameralny klimat (25 miejsc). Wychowankowie mają w programie tygodnia wyjścia na halę  sportową, orlik, basen. W programie wychowawczym są spotkania profilaktyczne, wyjścia kulturalne i integracyjne. Wychowankowie objęci są opieką duszpasterską oraz uczą się samodzielności i odpowiedzialności przez dyżury i spełniane w Bursie funkcje. Mają także swój samorząd. Zespół wychowawczy Bursy współpracuje ścisłe ze szkołami wychowanków dla poprawy frekwencji i wyników w nauce. Jest także w stałym kontakcie z rodzicami (opiekunami prawnymi). Bursa jest placówką opiekuńczo-wychowawczą pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Mieszkańcom Bursy zapewnia się na miejscu całodzienne wyżywienie bez dodatkowej opłaty.

W załączniku regulamin rekrutacji dla nowych kandydatów.
Formularz zgłoszenia na stronie http://www.bursa.szczecinek.caritas.pl/strona/formularz-zgloszenie
Film promocyjny https://www.youtube.com/watch?v=ggaBf3LlxQY