Akcja "Dygowo wolne od narkotyków"

Szkolny Zespół Profilaktyczny z Zespołu Szkół w Dygowie zorganizował akcję „Dygowo wolne od narkotyków”. Celem inicjatywy uczniowskiej było utrwalenie w świadomości społecznej  szkodliwości zażywania narkotyków , oraz zamanifestowania swojego „Nie dla narkotyków” w naszej miejscowości. Grupa chętnych uczniów z podstawówki i gimnazjum z własnoręcznie zrobionymi transparentami przeszła dziś ulicami Dygowa. Napotkanym przechodniom ,którzy z życzliwością przyjęli tę akcję ,wręczali ulotki informujące o skutkach zażywania narkotyków i dopalaczy. Przemarsz odbył się w asyście strażników gminnych.