Image

 

 

 

 

 

 • 24 lata pracy Janiny Kołodziej na rzecz sołectwa Stramniczka. Nowa sołtyska przejmuje stery

  W świetlicy w Czerninie mieszkańcy Stramniczki spotkali się z wójtem na dorocznym zebraniu wiejskim. Zebranie zbiegło się z upływem kadencji sołtyski Stramniczki Pani Janiny Kołodziej, która na rzecz sołectwa pracowała łącznie 24 lata. Ze względów zdrowotnych postanowiła już nie ubiegać się o  kolejną kadencję. Pani Janina na początku zebrania pochwaliła się swoim dorobkiem na rzecz sołectwa oraz podziękowała zebranym mieszkańcom za lata współpracy. Stery sołeckie przejęła Joanna Madrian, która w wyniku głosowania wygrała (17 głosów) z kontrkandydatami: Sabina Krawczyk (5 głosów) i Robert Wygaś (7 głosów).  Głosowało 29 mieszkańców. W skład rady sołeckiej weszli: Aleksandra Skórska, Sabina Krawczyk i Robert Wygaś. Po zakończonym zebraniu mieszkańcy Stramniczki podziękowali Pani Janinie za ćwierć wieku sołtysowania - wręczyli Pani Janinie kwiaty, tort i upominek.  Nowej sołtysce gratulacje złożyli: mieszkańcy następnie wójt Grzegorz Starczyk , przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński i radny powiatowy Robert Jaruzel.

 • Frekwencja zebrań wiejskich w gminie Dygowo. Statystyka (tabela)

  Od 12 do 22 lutego odbywały się na terenie gminy Dygowo zebrania sołeckie. Mieszkańcy siedemnastu sołectw uczestniczyli w spotkaniach z wójtem ,przewodniczącym rady gminy oraz radnymi. Zainteresowanie zebraniami sołeckimi nie było duże, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że większości sołectw wybierano sołtysa i radę sołecką. Najlepiej przedstawia to zarejestrowana frekwencja. W 17-stu zebraniach uczestniczyło 625 mieszkańców gminy uprawnionych do oddania głosu na sołtysa i radę. Stanowi to zaledwie 14,17 procent wszystkich uprawnionych w gminie. Największą frekwencję miało sołectwo Stramniczka – 63,83 % a najniższą największe sołectwo Dygowo – 5,43%.

 • Nowa Rada Sołecka w Kłopotowie

  16 listopada w świetlicy w Kłopotowie odbyło się zebranie ,podczas którego wybrano nową radę sołecką. Na spotkaniu obecnych było 26 mieszkańców. Do nowej rady wybrano trzy osoby: Piotra Białasa , Bożenę Czarniewską  i Katarzynę Piątkowską. Wybory przeprowadzono w obecności wójta Gminy Dygowo –Grzegorza Starczyka, przewodniczącego Rady Gminy Dygowo- Jerzego Leszczyńskiego i sołtysa Dariusza Olenowicza.

   

 • Wojciech Galek sołtysem Dygowa. Nie zawiodę zaufania

  W świetlicy w Dygowie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców największego sołectwa w gminie -Dygowa. Przed rozpoczęciem wyborów sołtysa rozgorzała dyskusja dotycząca gospodarki odpadami w gminie w kontekście przyjętych przez radę wyższych opłat. Część mieszkańców nie zgadzała się argumentacją wójta  dotyczącą niezbędności podwyżek w przyjętej wysokości. Pojawiały się głosy niezadowolenia z aktywności w tej sprawie radnych  reprezentujących mieszkańców w czasie posiedzeń rady gminy.  Na sołtysa mieszkańcy zgłosili pełniącego tę funkcję od czterech lat Wojciecha Galek, który w głosowaniu uzyskał jednogłośny wybór ( (70 głosów). Do rady sołeckiej weszli: Czesława Buława, Barbara Grygonis i Jerzy Król.

 • Zebranie mieszkańców Miechęcina

  Mieszkańcy Miechęcina spotkali się na zebraniu wiejskim w świetlicy w Bardach. Na najbliższe cztery lata wybrano radę sołecką w składzie: Wojciech Połczyński , Andrzej Lesiak i Marcin Januszewski. Podobnie jak na zebraniach w innych sołectwach, Wójt informował mieszkańców o sytuacji finansowej gminy, konieczności podniesienia opłat za odbiór odpadów, a także o zmianie przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych. Główny postulat mieszkańców Miechęcina to budowa świetlicy.

 • Zebranie mieszkańców Wrzosowa. Małgorzata Kamińska wybrana sołtyską na trzecią kadencję

  Mieszkańcy Wrzosowa spotkali się na zebraniu wiejskim w miejscowej świetlicy. Na najbliższe cztery lata ponownie wybrano sołtyską Małgorzatę Kamińską  oraz radę sołecką w składzie: Halina Gławdzin, Monika Kamińska i Anna Krysztofiak ( na zdjęciu). Na zebraniu obecnych było 68 osób. Podobnie jak na zebraniach w innych sołectwach, wójt informował mieszkańców o sytuacji finansowej gminy, konieczności podniesienia opłat za odbiór odpadów, a także o zmianie przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych.

 • Zebranie w Świelubiu. Temat nr 1: szybki internet

  W Świelubiu odbyło się zebranie mieszkańców dotyczące budowy linii światłowodowych na terenie  miejscowości. Przedstawiciele wykonawcy Telekom Optic Sp. z O. O. z Koszalina przedstawili zebranym zalety szerokopasmowego internetu oraz sposób prowadzenia prac i procedurę przyłączenia posesji do sieci. Prace na terenie Świelubia potrwają do końca czerwca i nie wykluczone ,że w lipcu mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych łączy. Oczywiście niezbędne będzie podpisanie umowy z wybranym przez siebie operatorem.

  Druga część zebrania już bez udziału przedstawicieli firmy poświęcona była  sprawom , które zgłaszali mieszkańcy. Istotne tematy to: ograniczenia zabudowy mieszkaniowej ze względu na strefy oddziaływania wiatraków, niepraktyczna organizacja ruchu wokół placu kościelnego, budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej przechodzącej przez miejscowość , problem z melioracją terenów KOWR-u w centrum miejscowości oraz wycinka starodrzewia zagrażającego bezpieczeństwu przy drodze powiatowej.

  Ze strony Gminy Dygowo obecni byli: wójt Grzegorz Starczyk, przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński, sekretarz gminy Dorota Gruchała oraz radny Janusz Rożek.

  Gospodarzem spotkania był sołtys Zdzisław Mikulski.

 • Zebranie wiejskie mieszkańców Łykowa. Wybrano nowego sołtysa

  Mieszkańcy Łykowa spotkali się  na dorocznym zebraniu w świetlicy we Wrzosowie. W związku z kończącą się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Nowym sołtysem Łykowa został, różnicą jednego głosu Przemysław Jacykowski. Do rady sołeckiej weszli: Grzegorz Puzuna i Piotr Cielica.

 • Zebranie wiejskie mieszkańców Skoczowa. Tomasz Krawczyk pozostaje sołtysem na kolejną kadencję

  W świetlicy we Wrzosowie odbyło się zebranie sołeckie mieszkańców Skoczowa. W związku z kończącą się czteroletnią kadencją w czasie spotkania przeprowadzono  wybory sołtysa.  Funkcję sołtysa nadal będzie sprawował Tomasz Krawczyk, a będzie mu pomagała rada sołecka w składzie: Grażyna Żarska, Marlena Zdziobło i Szymon Skiba. Wójt przekazał mieszkańcom Skoczewa informacje, że w tym roku w ich miejscowości powstanie świetlica wiejska, więc jest to prawdopodobnie ostatnie zebranie „na wyjeździe”.

 • Zebranie wiejskie mieszkańców Stojkowa. Marcin Górniak nowym sołtysem

  Po raz ostatni mieszkańcy Stojkowa spotkali się na wyjazdowym zebraniu wiejskim w Dygowie. Budowa nowej świetlicy postępuje i we wrześniu będzie oddana po wielu latach oczekiwań mieszkańcom. Na spotkanie mieszkańcy Stojkowa przybyli bardzo licznie, obecnych było 36 osób. W związki z kończąca się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Mieszkańcy zgłosili na kolejna kadencję pełniącego te funkcję- Henryka Barana i Marcina Górniaka. W wyniku głosowania nowym sołtysem został Marcin Górniak (głosy 22 do 14). Skład nowej rady sołeckiej: Małgorzata Głogowska, Agnieszka Kubacka i Sandra Madejsza. Wójt w czasie spotkania przedstawił  pakiet ważnych spraw: gospodarka odpadami ,finanse gminy po utracie wpływów z podatków od wiatraków i podwyżkach energii elektrycznej,  oraz zmianę przepisów związaną z przekształcaniem gruntów pod zabudowę.

 • Zebranie wiejskie w Bardach

  W świetlicy Bardach odbyło się doroczne zebranie wiejskie mieszkańców. Wójt informował mieszkańców o sytuacji finansowej gminy, konieczności podniesienia opłat za odbiór odpadów, a także o zmianie przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych. Mieszkańcy zgłaszali swoje problemy i uwagi m.in.: zły stan dróg i poboczy, melioracje, konieczność rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz budowa boiska

 • Zebranie wiejskie w Czerninie. Katarzyna Majcher wybrana sołtyską na drugą kadencję

  Na świetlicy w Czerninie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców. Wójt przedstawił mieszkańcom pakiet tematów: gospodarka odpadami ,finanse gminy po utracie wpływów z podatków od wiatraków i podwyżkach energii elektrycznej,  oraz zmianę przepisów związaną z przekształcaniem gruntów pod zabudowę. W związku z zakończoną kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Mieszkańcy ponownie wybrali na tę funkcję – Katarzynę Majcher. Dorady sołeckiej wybrano: Katarzyna Grochowska, Gabriela Tuńska, Agnieszka Szymańska i Andrzej Majcher.

 • Zebranie wiejskie w Dębogardzie. Piąta kadencja sołtyski z Dębogardu

  W Dębogardzie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców. W związku z kończącą się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory na kolejną czteroletnią kadencję. Licznie zebrani mieszkańcy sołectwa zaproponowali dwie kandydatury: pełniącą funkcję sołtysa Ewę Madej i Elżbietę Miernicką.  Sześcioma głosami ponownie została wybrana dotychczasowa sołtys, z którą będzie współpracowała rada sołecka w składzie: Alina Puzyna, Halina Stępień i Maciej Pukaluk.

 • Zebranie wiejskie w Gąskowie. Marzena Bociańska wybrana sołtyską na drugą kadencję

  W świetlicy w Gąskowie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców. To ostatnie-siedemnaste z cyklu spotkań mieszkańców z Wójtem  Gminy Dygowo w 2019 roku. W związku z zakończoną czteroletnią kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Mieszkańcy Gąskowa zgłosili jedną kandydatkę – pełniącą dotychczas te funkcję, Marzenę Bociańską, która  44 głosami na 46 głosujących została wybrana na kolejną kadencję. W skład rady sołeckiej weszli: Beata Sobczak, Marzena Siciak i Anna Minkiewicz. Podobnie jak na zebraniach w innych sołectwach, wójt informował mieszkańców o sytuacji finansowej gminy, konieczności podniesienia opłat za odbiór odpadów, a także o zmianie przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych.

 • Zebranie wiejskie w Jazach. Józef Tuz wybrany sołtysem na dziewiątą kadencję!

  Na świetlicy w Jazach odbyło się zebranie mieszkańców. Na najbliższe cztery lata już po raz dziewiąty wybrano sołtysem Józefa Tuz. To najdłużej pełniący tę funkcję sołtys w gminie Dygowo. Gdy w listopadzie ubiegłego roku rozmawiałem z Panem Józefem, nie był pewien czy będzie startował w wyborach, ale zostawił sobie furtę przemyśleniem:  „może taki starszy by się przydał”. Ja się okazało mieszkańcy zdecydowanie poparli tę myśl. Józef Tuz był jedynym kandydatem.  Sołtysa wspomagać będzie rada sołecka w składzie: Jarosław Wanszczyk, Karol Lesiak, Edyta Chudziak i Barbara Kowalczyk. Podobnie jak na zebraniach w innych sołectwach, wójt informował mieszkańców o sytuacji finansowej gminy, konieczności podniesienia opłat za odbiór odpadów, a także o zmianie przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych.

 • Zebranie wiejskie w Kłopotowie. Dariusz Olenowiecz jednogłośnie wybrany sołtysem

  Jak co roku we wnętrzu zabytkowego pałacu w Kłopotowie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców.  Wójt przedstawił pakiet spraw: finanse gminy po utracie wpływów z podatków od wiatraków i podwyżkach energii elektrycznej,  gospodarkę odpadami oraz zmianę przepisów związaną z przekształcaniem gruntów pod zabudowę.  Następnie w związku z kończąca się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Mieszkańcy jednogłośnie wybrali pełniącego do tej pory tę funkcję – Dariusza Olenowicza. W skład nowej rady sołeckiej weszli: Marek Matczak, Krzysztof Sucharczuk i Paweł Matczak.

 • Zebranie wiejskie w Piotrowicach. Monika Zielińska wybrana sołtyską na druga kadencję

  W Piotrowicach w świetlicy odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców.  Na początku zebrania wójt przedstawił pakiet spraw: finanse gminy po utracie wpływów z podatków od wiatraków i podwyżkach energii elektrycznej,  gospodarkę odpadami oraz zmianę przepisów związaną z przekształcaniem gruntów pod zabudowę.  Następnie w związku z kończąca się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Mieszkańcy jednogłośnie wybrali pełniącą do tej pory tę funkcję – Monikę Zielińską. W skład nowej rady sołeckiej weszli: Marta Minkiewicz, Martyna Wilk i Wioleta Szczytowicz.

 • Zebranie wiejskie w Pustarach. Krzysztof Siuciak ponownie wybrany sołtysem

  Na świetlicy wiejskiej w Pustarach odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców. Jak do tej pory było to zebranie z największą frekwencją -75 osób. Podobnie jak na innych spotkaniach wójt przedstawił mieszkańcom pakiet tematów: gospodarka odpadami ,finanse gminy po utracie wpływów z podatków od wiatraków i podwyżkach energii elektrycznej,  oraz zmianę przepisów związaną z przekształcaniem gruntów pod zabudowę. Ponadto wójt omówił ważny dla mieszkańców temat – kursy autobusów liniowych do Kołobrzegu. Ożywioną dyskusję wywołała zamiana godzin kursowania autobusów z wieczornych na przedpołudniowe. Gmina Dygowo dopłaciła miejskiej komunikacji do kursów  za 2018 rok 50 tysięcy złotych pomniejszone o około 8 tysięcy złotych z wpływów biletowych. Za rok 2019 kwota dopłaty zwiększy się do 90 tysięcy złotych. W czasie zebrania odbyły się wybory sołtysa w związku z zakończoną czteroletnią kadencją. Mieszkańcy zgłosili dwie kandydatury: Krzysztof Siuciak- pełniący dotychczas tę funkcję oraz Sylwia Dominowska. Większością głosów 58 do 14 wygrał Krzysztof Siuciak. W skład rady sołeckiej weszli: Krzysztof Rychliński, Paulina Siuciak, Edyta Świder i Krystian Knop.

 • Zebranie wiejskie w Świelubiu. Wybrano radę sołecką

  12 lutego w Świelubiu, zapoczątkowany został cykl tegorocznych zebrań wiejskich. Corocznie na zebraniach omawiana jest sytuacja budżetu gminy, zamierzenia inwestycyjne na dany rok oraz sprawy bieżące sołectwa i gminy. W Świelubiu wybrano wczoraj nową Radę sołecką, w skład której weszli: Ewa Rulis, Katarzyna Piątek i Zdzisław Elmwer.

   

 • Zebranie wiejskie we Włościborzu

  W piątek odbyło się zebranie mieszkańców Włościborza w ramach dorocznych zebrań sołeckich. Tradycyjnie, ze względu na brak świetlicy wiejskiej, miejscem spotkania był Dom Pomocy Społecznej.  Podobnie jak w czasie minionych zebrań wójt przedstawił mieszkańcom sołectwa sytuację finansową gminy , gospodarkę odpadami w kontekście konieczności podniesienia opłat za odbiór oraz  o zmiany przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych.