Sukces służb w walce z kłusownictwem na Parsęcie

Pierwszego października rozpoczął się okres ochrony troci wędrownej i łososia , które płyną na tarło w górę rzek. W Parsęcie pojawiły się już osobniki, które będą szukały w dopływach naturalnych tarlisk. Wraz z wędrówką ryb pojawili się jak co roku kłusownicy, dla których jest to okres „żniw”. W brutalny sposób zakłócają i uśmiercają skarb naszych rzek. Na szczęście przeciwwagą do procederu kłusownictwa są działania wielu służb. W dniu wczorajszym miała miejsce kolejna akcja skierowana przeciwko kłusownictwu na rzece Parsęta, która zakończyła się ujawnieniem i likwidacją sieci oraz zatrzymaniem „na gorącym uczynku” kłusowników. Zapraszam do obejrzenia reportażu dokumentującego pracę służb. W działaniach, oprócz straży gminnej z Dygowa, brali udział funkcjonariusze: Straży Granicznej z Kołobrzegu, Straży Leśnej z Gościna oraz Społecznej Straży Rybackiej z Kołobrzegu. Do działań włączyła się także policja z Komisariatu Policji w Karlinie oraz straż miejska z Karlina. Akcję wspierała POSP „Tryton” z Kołobrzegu.