Usunięto obudowę radaru w Dygowie

Ostatecznie został zamknięty rozdział historii pt. Radary w Gminie Dygowo. Stojąca na ulicy Kołobrzeskiej -w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 – obudowa stacjonarnego rejestratora prędkości została zdemontowana. Demontaż był następstwem zalecenia Marszałka Województwa dla Wójta Gminy Dygowo. Z chwilą wyłączenia  1 stycznia 2016 urządzenia rejestrującego z  użytkowania pozostała infrastruktura przestała być urządzeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego ,a takowych w pasie drogowym umieszczać nie można. Jest to tzw. urządzenie obce. Taki stan rzeczy trwał do poniedziałku. Zdemontowana konstrukcja została zdeponowana w magazynie gminnym ,a kierowcom i mieszkańcom pozostało tylko wspomnienie ,kiedy radar dyscyplinował kierowców zapominających o ograniczeniu prędkości.Drukuj